Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kort om oss

ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 2100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 8,5 milliarder kroner i 2018.

ABB er en teknologileder og arbeider tett med våre kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur i rundt 100 land. Med over 40 år i fremste rekke når det gjelder utviklingen av digitale teknologier, er vi en leder innen digitalt oppkoblet industrielt utstyr og systemer, med over 70 millioner enheter koblet sammen gjennom en installert base på mer enn 70 000 styringssystemer. Teknologi, produkter og systemer fra ABB er i bruk over hele verden.

Dokumenter

Hovedpresentasjon
ABB i Norge
Hovedpresentasjon
ABB in Norway