Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Organisasjon

Oversikt over ledelsen i ABB i Norge og ABB-gruppens konsernledelse.

ABB er organisert i fem forretningsenheteri henhold til de kunder og segmenter vi ivaretar. Mer detaljert informasjon finnes under seksjonen Vår virksomhet.