Norway - Norwegian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Fellesfunksjoner ABB AS

Fellesfunksjoner i ABBs norske virksomhet.

Pål Morstad

Direktør, Økonomi og finans

Kari Wold-Hansen

Direktør, Human Resources

Kjerstin Bull-Berg

Direktør, Juridisk og integritet

Helene Gunther Merg

Direktør, Informasjon og samfunnskontakt

Arne Klette

Direktør, Forretningsutvikling og spesielle prosjekter

Helge Bjørsvik

Direktør, Service

Steffen Waal

Direktør, Marked og salg

Frode Onarheim

Direktør, Pensjon og forsikring

Ivar Hartz

Direktør, Eiendom

Ove Henrik Evensen

Direktør, IS og support

Kjell Brandal

Leder HMS