Norway - Norwegian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Historie

ABB har eksistert i Norge siden 1880-årene og har bidratt til vekst og velstand for det norske samfunnet gjennom sin deltakelse i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet.

Etableringen av ABB i Norge skjedde ved en sammenslåing av fire store, norske industriaktører, som alle hadde en betydelig rolle i norsk industris utvikling gjennom hele det 20. århundre.

De fire «mødre» var:

  • NEBB (Frognerkilens Fabrik) 1873
  • Elektrisk Bureau a.s. 1882
  • Asea Per Kure AS 1897
  • Elektro Union (National Industri) 1917

ABB i Norge er en del av den internasjonale ABB-gruppen med virksomhet i rundt 100 land. ABB har hjulpet land over hele verden med å utvikle, bygge og vedlikeholde sin infrastruktur og har i de senere år flyttet fokus fra storskalaløsninger til alternativ energi og avanserte produkter og teknologi innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur.