Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Fra ASEA og Brown Boveri til ABB

I august 1987 offentliggjorde svenske Asea og sveitsiske BBC Brown Boveri at selskapene slås sammen under navnet Asea Brown Boveri – ABB. Aseas historie strekker seg helt tilbake til 1883. BBC Brown Boveri ble grunnlagt i 1891.

Asea – Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
Elektriska Aktiebolaget ble grunnlagt i Stockholm i januar 1883. Foretaket skulle produsere elektrisk belysningsutstyr og dynamomaskiner basert på ingeniøren Jonas Wenströms konstruksjoner. Grunnlegger var grossisthandler Ludvig Fredholm.

I 1890 fusjonerte foretaket med Wenströms og Granströms Elektriska Kraftbolag. Deres forretningside var elkraftoverføring for industri og transport. Dette selskapet var grunnlagt i 1889 og en av grunnleggerne var Jonas Wenströms bror, Göran Wenström. Det nye selskapet ble døpt Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (senere ble forkortelsen Asea brukt) og hovedkontoret ble lagt til Västerås.

I 1889 oppfant Jonas Wenström trefasesystemet – som omfattet hele kjeden: generator, transformator og motor. I 1893 bygget Asea landets første lange (15 km) trefase kraftoverføring mellom Hellsjøn og Grängesberg. Asea bidro til at Sverige ble elektrifisert – så vel industri og hjem som jernbanenettet. Datterselskap ble opprettet i blant annet England, Spania, Danmark og Finland.

Jernbanestrekningen Stockholm-Göteborg med lokomotiv og omformerutstyr fra Asea ble åpnet for trafikk i 1926 og verdens til da største selvkjølende transformator ble levert i 1932. Samme år kjøpte Asea AB Svenska Fläktfabriken.

Gjennom 1940- og 50-tallet fortsatte Asea å ekspandere med kraftindustri, stål- og gruveindustri og transportselskap – både statlige og private – som viktige kunder. I 1952 ble verdens første 400 kV-overføring tatt i bruk mellom Harsprånget og Hallsberg. I 1953 lykkes Asea, ved hjelp av høytrykksteknikk, som første selskap i verden å produsere syntetiske diamanter.

I 1954 ble den første HVDC-overføringen tatt i bruk mellom Gotland og fastlandet. Gjennom 60-tallet ble det opprettet at stort antall salgsselskaper og HVDC-teknikken ble introdusert i USA. I 1965 ble det første svenske atomkraftverket, O1 i Oscarshamn, bestilt hos Asea Atom. I løpet av 70-tallet kom det også bestillinger fra Finland. Til sammen bygde Asea ni av Sveriges 12 reaktorer. I 1974 kom den første industriroboten.

Gjennom 1980-tallet var Asea et av verdens ti største konsern på det elektrotekniske området. Handel med Norden og Europa stod for to tredjedeler av omsetningen. Det ble satset stort på elektronikk- og robotmarkedene. Asea var verdensledende innen HVDC-teknikken og gjennom sitt eierskap i Fläkt også blant lederne innen måleteknikk.

I 1986, året før sammenslåingen med BBC Brown Boveri, hadde Asea 71 000 ansatte, inntekter på 46 milliarder SEK og et resultat etter finansielle poster på 2,5 milliarder SEK. 70 prosent av omsetningen var eksport.

BBC-Brown Boveri
BBC-Brown Boveri et Cie ble grunnlagt i 1891 av Charles Brown og Walter Boveri. Samme år ble byggingen av BBCs første generatorfabrikk i Oerlikon i Sveits påbegynt. ABBs hovedkontor er nå lokalisert i Oerlikon.

Ved århundrets begynnelse spilte BBC en avgjørende rolle for elektrifiseringen av det europeiske jernbanenettet. Det startet med at BBC, for egen risiko, elektrifiserte en 20 km lang strekning av den sveitsiske jernbanen. Det nye foretaket begynte også tidlig å utvikle dampturbiner. Like før første verdenskrig leverte BBC den til da største dampturbinen i verden (40 000 hestekrefter). Dampturbiner ble BBCs største og viktigste produkt. Hjemmemarkedet var imidlertid alt for lite og BBC etablerte snart datterselskaper over hele verden, men hovedmarkedene var fremdeles Sveits og Tyskland.

I 1986 hadde BBC Brown Boveri en omsetning på 58 milliarder SEK og et resultat på 900 millioner SEK. Konsernet hadde 97 000 ansatte, hvorav 18 000 i Sveits og 35 000 i Tyskland.

Asea + BBC = ABB
Den 10. august 1987 offentliggjorde Asea og BBC Brown Boveri at selskapene ved årsskiftet skulle slås sammen og danne et nytt selskap under navnet ABB Asea Brown Boveri Ltd. Det nye selskapet med hovedkontor i Zürich i Sveits er eid med 50 prosent hver av Asea og BBC Brown Boveri. Det nye storkonsernet som begynte sin virksomhet 5. januar 1988 fikk 100 milliarder SEK i omsetning og 160 000 ansatte over hele verden.

Aseas Percy Barnevik ble konsernsjef, mens BBC-sjefen, Thomas Gasser ble utnevnt til stedfortredende konsernsjef. Formannskap i styret ble delt mellom Aseas Curt Nicolin og BBCs Fritz Leutwiler.

Straks etter meddelelsen om fusjonen sikrer Asea seg også aksjemajoriteten i det norske telekommunikasjons- og industrikonglomeratet Elektrisk Bureau A/S.