Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Operativ ledelse ABB i Norge

Oversikt over den operative ledelsen i ABBs norske virksomhet.

Steffen Waal

Administrerende direktør ABB AS

Ken Isaksen

Direktør, Medium Voltage Products

Gøran Salomonsen

Local Sales Manager

Sindre Sætre

HBL Manager, Marine & Ports

Tor Ove Lussand

Local Business Unit Manager, Energy

Motion
Lars-Fredrik Mathiesen

Local Business Manager, Motion Business

Jan Christian Kerlefsen

Local Business Line Manager, Robotics

Sven Einar Hage

Marketing & Sales Manager

Pål Morstad

Direktør, Økonomi og finans

Kari Wold-Hansen

Direktør, Human Resources

Kjerstin Bull-Berg

Direktør, Juridisk og integritet

Helene Gunther Merg

Direktør, Informasjon og samfunnskontakt

Arne Klette

Direktør, Forretningsutvikling og spesielle prosjekter

Helge Bjørsvik

Direktør, Service

Steffen Waal

Direktør, Marked og salg