Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Corporate Research

Forskningssentret på Billingstad er en del av ABBs globale Corporate Research-organisasjonAvdelingen har hovedfokus på industriell kommunikasjon og innebygde elektroniske systemer, som skal gjøre ABBs produkter smartere og mer konkurransedyktige. 

Senteret jobber tett sammen med utviklingsenhetene i ABBs forretningsområder i mange land. Forskerne utvikler løsninger for å kunne utnytte avanserte nettverksløsninger i ABB-produkter. Dette inkluderer blant annet ethernet og trådløs kommunikasjon for industrielle anvendelser, samt datasikkerhet relatert til slike systemer.

Forskningsenteret jobber også aktivt med å forbedre de såkalte innebygde elektroniske systemene som er sentrale byggeblokker for både kommunikasjon og for eksempel styresystemer. Mange ABB produkter krever også spesielle tiltak for at de skal være trygge. Disse tiltakene må bygges inn i systemene helt fra tidlig elektronikkutvikling og systemdesign, og er en egen disiplin med avansert teori.

Avdelingen har også et ansvar for patentering og universitetssamarbeid, og publiserer hvert år resultater i anerkjente tidsskrift og konferanser. Sentret samarbeider også aktivt med akademia både i Norge og internasjonalt gjennom flere EU-prosjekter, ved veiledning av studenter, ved å gi forelesninger på universiteter og ved å delta i styrearbeid for universitetssentre.

Corporate Research i Norge er interessert i å tilby hovedfags- og doktorgradsoppgaver, og interesserte studenter i relevante fag er velkomne til å ta kontakt med oss.

Lokalisering:

Billingstad