Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

FoU lakkeringsroboter

Utviklingssenteret for lakkeringsroboter på Bryne er et av tre globale sentre for utvikling av roboter i ABB.


Enheten utvikler lakkeringsroboter og tilhørende teknologi. Med utgangspunkt i eksisterende kompetanse og nærhet til strategiske olje- og gasskunder, driver utviklingssenteret også utvikling av nye produkter og teknologi for utendørs robotikk og robotikk for olje- og gass-segment.

Utviklingsavdelingen har i underkant av 50 ansatte og representerer et tverrfaglig miljø med spisskompetanse innen robotsystemer, brukergrensesnitt, prosesskontroll, elektronikk, mekatronikk, design og applikasjonsutstyr.