Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

FoU olje, gass og kjemi

ABBs forskningsgruppe  innen olje, gass og kjemi er lokalisert i Oslo. Gruppen driver forretningsrettet forskning og utvikling i nært samarbeid med ABBs operative enheter og med kundene våre. 

Våre viktigste ansvarsområder er å levere forskning og teknologisk innovasjon på et høyt nivå, å utvikle teknologi som er helt i forkant og å skape verdi for ABB og ABBs kunder.
 
Forskningsgruppen for olje, gass og kjemi fokuserer på teknologidrevet innovasjon, primært innen automasjon. Vår kjernekompetanse og laboratoriefasiliteter omfatter følgende strategiske områder:

  • Interaksjon og visualisering
  • Kontroll, modellering og prosessimulering
  • Engineering efficiency
  • Instrument- og prosessovervåking
  • Trådløs kommunikasjon
  • Pervasive computing

Vi er en internasjonal gruppe med høyt motiverte og kompetente forskere. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskere og akademiske institusjoner. Sammen med våre partnere arbeider vi med noen av de nyeste og mest utfordrende teknologier som gjør oss i stand til å levere morgendagens teknologiske løsninger allerede i dag.

Lokalisering:
Oslo, Ole Deviks vei