Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

FoU mellomspenningsprodukter

ABBs senter for forskning og utvikling innen mellomspenningsprodukter i Skien er et av ni slike sentre i ABB og består av litt over 30 ingeniører innenfor utvikling og testing.


Enheten utvikler dagens portefølje av ringkabel- og kompaktanlegg og spiller en sentral rolle innen utviklingen av produkter til det raskt voksende vindkraftmarkedet og smarte nett.

Effektbryterne som utvikles i Skien spiller en viktig rolle i strømnettet, hvor de bidrar til bedre leveringssikkerhet, raskere feilretting og beskyttelse av andre viktige, elektriske komponenter.  

Lokasjon:
Skien