Power Grids

Power Grids er en  verdensledende leverandør innen banebrytende teknologier som bidrar til å balansere det økende behovet for elektrisitet, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. ABB er en foretrukken partner for et sterkere, smartere og grønnere nett. Divisjonens betjener  kunder innen energi,  industri, transport og infrastruktur. Viktige fokusområder er integrasjon av fornybar energi, den økte kompleksiteten i kraftnettet, nettautomasjon og mikrogrids. Divisjonen tilbyr også konsulenttjenester, service og vedlikeholdsløsninger basert på en livssyklustilnærming.

Leveringsomfang

Linker

Select region / language