Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB på Produksjonsteknisk konferanse 2019

4.-6. mars Clarion Hotel® The Hub, Oslo

Morgendagens kraftproduksjon. For et helelektrisk samfunn og det grønne skiftet

ABB bidrar til effektiv, fleksibel og pålitelig vann, vind- og solkraftproduksjon med avansert elektro- og automatiseringsutstyr, digitalisering og tjenester hvor tilstandsovervåking og analyse er sentralt for maksimal virkningsgrad og minimale driftskostnader. www.abb.no

Ledende innen kraftproduksjon

ABB Norge

ABB Norge @ABBNorge

- Vi tror at vi hele tiden er kreative, men jo lenger vi er sammen jo likere tenker vi. Jeg tror at mangfold er nøk… t.co/Rs2p9MH4sI