Helelektrisk havbruk

 

Hvordan oppnå nullutslipp innen 2030?

ABB og Bellona inviterer til digital lansering av ny rapport. Den gir innsikt i hvordan havbruksnæringen i Norge kan fjerne alle utslipp til luft i sjøfasen av lakseoppdrett innen 2030.

Rapporten byr på status for elektrifisering i næringen fordelt på regioner, hvilke politiske grep som er nødvendige og detaljert informasjon om elektrifisering av lokaliteter, utstyr, båter og fartøyer.

På lanseringen møtte du:

  • ABB (rådgiver tekniske løsninger)
  • Miljøstiftelsen Bellona (status for elektrifisering og forslag til tiltak for 100% elektrifisering, rettet mot myndigheter og næring)
  • Bremnes Seashore (erfaringer fra verdens første fullelektriske oppdrettsanlegg og muligheter og utfordringer med elektrifisering)
  • Enova (støtteordninger for elektrifisering av havbruk, landstrøm og fartøy)

Lanseringen gjennomførdes torsdag 17. juni, kl. 12.00 - 12.45.

Les mer om energi effektivisering og Ecodesign

small Kalender Sitefinity
NÅR
Torsdag 17. juni 2021 
kl. 12.00-12.45


small Klokke, sitefinity


VARIGHET
45 minuttersmall Hvor, sitefinity


HVOR
Digital
small Pris, sitefinity

PRIS
Gratis


 

Select region / language