Program Olje og Gass

Olje og gass

Programinnhold

Apllikasjoner og tjenester til Olje og Gass industrien er en av ABBs hjørnestener. Vi har de rette - og utprøvde - produktene og systemene og leveranser til alle de store aktørene i segmentet. Store maskiner som driver kritiske applikasjoner og operasjoner, og som er viktige for produktiviteten, må også driftes energieffektivt og ta miljøet og sikkerheten i betraktning. Produkter på slike anlegg må oppfylle strenge krav til kvalitet og oppfylle ulike serifiseringskrav innen sikkerhet. Installasjonene har ofte lang levetid, og vedlikehold er nødvendig over tid. Med tilstandsovervåking og ferdige vedlikeholdsplaner kan vedlikeholdet gjøres effektivt og planlegges til passende kalendertid. Når det er behov for assistanse og support, er digitale samhandlings- og supporttjenester lett tillgjengelige.

Webinarer som inngår

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language

Populære lenker