Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Deklaracja Poufności Danych

W ABB szanujemy Twoje prawo do prywatności

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wstęp

Przeczytaj uważnie poniższą deklarację poufności danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Grupa przedsiębiorstw ABB (ogólnie “ABB”) posługuje się narzędziem eRecruitment jako jedną z głównych aplikacji dla pozyskiwania, rekrutowania i koordynowania pracowników. Narzędzie ABB eRecruitment pozwala osobom zajmującym się rekrutacją zamieszczać ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy w ABB na całym świecie. Potencjalni kandydaci mogą rejestrować się w Bazie Danych ABB, a następnie znajdować możliwości zgłaszania się na dostępne miejsca pracy.

Pole działania

Tworząc swój profil kandydata w Bazie Danych ABB, przekazujesz ABB swoje dane osobowe i oświadczasz, że przekazujesz je w sposób dobrowolny, a także że jesteś zainteresowany zatrudnieniem w ABB. Twoje dane mogą być od tej pory wykorzystywane dla wypełnienia nieobsadzonych stanowisk pracy w ABB, zarówno w przypadku pojedynczych, określonych stanowisk, jak i dodatkowych, potencjalnych stanowisk, wykraczających poza Twoje zasadnicze zgłoszenie.

Twoje informacje będą udostępniane osobom z działów HR w ABB oraz innym Managerom ABB (np. Kierownikom Liniowym) dla określenia, jak Twoja aplikacja odpowiada stanowisku, na które się zgłosiłeś, bądź przyszłym zgłoszeniom. Dodatkowo, dane z Twojego zgłoszenia zostaną przejrzane wraz z dodatkowymi informacjami, jakie przekazałeś ABB w trakcie procedury rekrutacyjnej (np. wywiad rekrutacyjny, twoje referencje). Jeśli Twoje zgłoszenie zakończy się pomyślnie, dane zostaną wykorzystane dla potrzeb zarządzania personelem, włączając w to stworzenie pliku Twoich danych osobowych. Możliwość kontaktu z Tobą może także zostać wykorzystana dla uzupełnienia informacji na temat Twojego doświadczenia zawodowego oraz dla potrzeb procedur rekrutacyjnych ABB. Na przykład – możesz zostać poproszony o udział w ankietach dotyczących rekrutacji. Twój udział w takich badaniach ankietowych jest zupełnie dobrowolny. Twoje dane mogą zostać również wykorzystane do oficjalnych celów statystycznych.

By ubiegać się o stanowisko, ABB poprosi Cię o wprowadzenie danych osobowych oraz informacji na temat możliwości kontaktu z Tobą, a także Twojego doświadczenia zawodowego, edukacji, kompetencji, kwalifikacji oraz preferencji związanych z pracą. Możesz również dołączyć dokumenty uzupełniające Twoje dane, takie jak np. CV. W procesie aplikowania na stanowisko mogą pojawić się także kwestionariusze dotyczące zatrudnienia.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez ABB w Polsce (ABB Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa), ale także mogą być przetwarzane przez spółki zależne ABB Ltd. zarejestrowanej w Zurichu (8050) przy ulicy Affolternstrasse 44.

ABB jest firmą działającą globalnie. Twoje dane mogą więc zostać wykorzystane globalnie, w związku z procesami rekrutacyjnymi w ABB. Przyjmujesz zatem, iż Twoje dane mogą być przetwarzane w krajach, w których prawo dotyczące ochrony danych osobowych może nie być tak restrykcyjne, jak w kraju, z którego pochodzisz. Powierzając swoje informacje, wyrażasz zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych. ABB podejmie wszelkie rozsądne kroki dla ochrony Twoich danych osobowych i zabezpieczenia ich przed niepowołanym dostępem.

Dostęp do danych

Do wszelkich Twoich danych mogą uzyskać dostęp i mogą przetwarzać je pracownicy ABB, na podstawie ważnego upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych, którzy są zaangażowani w procedury rekrutacyjne na całym świecie, jak i autoryzowane podmioty, takie jak agencje rekrutacyjne i administratorzy IT wspierający ABB w procesie rekrutacyjnym. Tworząc konto w systemie E-recruitment i rejestrując w nim swoje dane masz możliwość dostępu oraz zmiany zawartych w systemie danych, a także usunięcia swojego konta i wszystkich zawartych w nim informacji.

*załącznik nr 1 cofnięcie zgody

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane w systemie przez okres 24 miesięcy od Twojego ostatniego uzupełnienia profilu danych. Jeśli Twoje zgłoszenie nie zostanie przyjęte, ABB skontaktuje się z Tobą przed upływem 24 miesięcy i poprosi o uzupełnienie informacji. Jeśli zdecydujesz się nie uzupełniać ich, wówczas Twój profil zostanie automatycznie usunięty. Twoje informacje będą przechowywane przez czas dłuższy, jeśli lokalne procedury legislacyjne będą tego wymagać.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze, dotyczące tej deklaracji bądź – ogólnie - prywatności danych, prosimy o kontakt.

Ani ABB, ani też żaden z podmiotów współpracujących z nami nie bierze na siebie odpowiedzialności wobec kandydatów za efekty transmisji danych osobowych via Internet (włączając w to wszelkie błędy, przerwy czy przekłamania w transmisji).

Wybierając “Zgadzam się” - potwierdzasz, iż zgadzasz się z powyższą Deklaracją oraz że Twoje informacje są dokładne, prawdziwe, pełne, nie wprowadzające w błąd, a w szczególności, że posiadasz wszelkie deklarowane kwalifikacje akademickie i profesjonalne. W związku z tym, ABB może przedsięwziąć wszelkie kroki, wyznaczone obowiązującym prawem, dla weryfikacji dostarczonych informacji w dowolnym momencie procedury zgłoszeniowej oraz procesu rekrutacyjnego. W skład tego wchodzić mogą kontakty z poprzednimi pracodawcami, instytucjami akademickimi i/lub profesjonalnymi oraz innymi podmiotami, stosownie do uregulowań prawnych.

Akceptując powyższą deklarację wyrażasz  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ABB Sp. z o.o. w Warszawie oraz przez inne Spółki ABB zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.