Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oświadczenie dotyczące różnorodności i integracji

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Poszukujemy utalentowanych osób z całego świata

Idea różnorodności i integracji ułatwia nam realizowanie codziennych celów z zakresu dostarczania energii i zwiększania wydajności.


Firma ABB angażuje się w rozwiązywanie największych problemów, z jakimi obecnie zmaga się ludzkość. Jest to możliwe tylko dzięki naszym wyjątkowym ludziom, którzy każdego dnia pracują nad zapewnieniem lepszej przyszłości. Stworzenie kultury różnorodności i integracji ma zasadniczy wpływ na nasz sukces i sprawia, że stajemy się silniejsi; kultury, w której z radością przyjmujemy różnice charakteryzujące poszczególne osoby i w której wszyscy się jednoczymy, aby wspólnie tworzyć przyszłość.


Różnorodność sprzyja innowacyjności i odnoszeniu sukcesu, ale my chcemy czegoś więcej. ABB wysoko ceni różne sposoby myślenia i działania, różne cechy i umiejętności, różne doświadczenia i różne pochodzenie. Wynika to z tego, że pragniemy sprzyjać integracji oraz uznajemy i szanujemy wszystkie aspekty różnorodności.

Jak stosujemy to podejście w praktyce?

Tworzymy stosowne struktury, opracowujemy właściwe strategie i podejmujemy odpowiednie inicjatywy. Następnie analizujemy ich rezultaty i wyznaczamy sobie kolejne ambitne cele.

W ramach naszych wysiłków przestrzegamy zasad określonych w następujących dokumentach:

  • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
  • Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy
  • Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ

Dodatkowe informacje o najważniejszych elementach strategii ABB można znaleźć w następujących dokumentach: