Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Badania i rozwój

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Kształtowanie przyszłości świata

Dzięki siedmiu centrom badawczym na całym świecie, ponad 8000 pracowników naukowo-technicznych oraz rocznym inwestycjom o wartości 1,5 mld dolarów, wysiłki ABB w zakresie badań i rozwoju sprawiają, że produkty i usługi ABB są jednymi z najlepszych na świecie.

Jedno ze wspomnianych Centrów Badawczych ABB działa właśnie w Polsce, w stolicy myśli technologicznej i nowatorskich rozwiązań – w Krakowie. Zatrudnia ponad 100 naukowców prowadzących projekty badawcze dla grupy ABB.  Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach energetyki i automatyki z użyciem najnowocześniejszych technologii i narzędzi. Wiele projektów jest wykonywanych we współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce i na świecie.

 W Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB pracują doświadczeni naukowcy, absolwenci czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetów i szkół wyższych, reprezentujący wysoki poziom wiedzy specjalistycznej. Znajdują tu oni doskonałe warunki do rozwoju zawodowego oraz szeroki dostęp do pojawiających się technologii. Środowisko międzynarodowe umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z kolegami z innych Centrów na świecie.

Obszary działalności:

- sieci i systemy elektroenergetyczne

- rozwój produktów średnich i wysokich napięć

- energoelektronika

- nowoczesne technologie materiałowe

- multifizyczne symulacje numeryczne

- diagnmostyka i monitoring

- automatyka elektroenergetyczna

- zaawansowane technologie wytwarzania

- technologie informatyczne

Pracownicy naukowi zajmujący się badaniami i rozwojem opracowują przełomowe technologie, które zmieniają świat i sposób funkcjonowania poszczególnych sektorów przemysłu. ABB nieustannie przesuwa granice konwencjonalnych rozwiązań, zawsze koncentrując się przy tym na zapewnianiu swoim klientom i udziałowcom wymiernych korzyści.

Dlaczego warto wybrać R&D w ABB?

Praca nad najnowocześniejszymi technologiami wspólnie ze światowej klasy inżynierami i naukowcami daje możliwość kształtowania przyszłości energetyki i procesów zwiększania wydajności oraz tworzenia lepszego świata.

Wielu specjalistów ABB zajmujących się badaniami i rozwojem również rozwija swoje kariery naukowe i prowadzi wykłady lub pracuje w charakterze nauczycieli akademickich na uniwersytetach, publikuje wyniki badań i uczestniczy w konferencjach. Jednocześnie wykorzystują oni swoją specjalistyczną wiedzę teoretyczną podczas realizacji projektów ABB.

Ponadto, dzięki organizowaniu regularnych wizyt naukowych i wykładów ABB utrzymuje bliskie relacje z czołowymi instytucjami akademickimi, aby jej pracownicy byli zawsze na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami. Wreszcie, ze względu na to, że ABB obsługuje klientów w ponad 100 krajach na całym świecie, dostępnych jest wiele możliwości pracy w innych krajach, zarówno w centrach badawczych, jak i jednostkach biznesowych ABB.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w R&D

W obszarze badań i rozwoju istnieją trzy główne ścieżki kariery. Zachęcamy pracowników, których zainteresowania i oczekiwania zmieniają się w czasie, do odkrywania wielu możliwości jakie oferujemy.

Ścieżka techniczna

Inżynierowie i naukowcy ABB zajmujący się badaniami i rozwojem pracują nad projektami o zasięgu globalnym i wymieniają się wiedzą z ekspertami technicznymi z uniwersytetów  oraz organizacjami partnerskimi, przez co mają wiele okazji do poszerzania wiedzy i mogą stać się globalnymi ekspertami w swojej specjalizacji.

Początkujący pracownicy wspólnie z ekspertami wyższego szczebla uczestniczą w pracach nad rozwojem produktu lub w projektach badawczych, w ramach których wykorzystują swoją wiedzę teoretyczną i kreatywne pomysły. Wraz ze zdobywaniem wiedzy o produktach i rozwiązaniach oferowanych przez ABB pracownicy rozwijają umiejętność stosowania specjalistycznej wiedzy w praktyce i – wspólnie z wybitnymi fachowcami w danej jednostce biznesowej – mają okazję do wypracowywania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Eksperci techniczni ABB wyższego szczebla, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, mają globalny – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny – wpływ na zakres działalności ABB oraz kształtowanie jej procesów. Chętnie i często dzielą się oni swoją specjalistyczną wiedzą z młodszymi inżynierami i naukowcami, absolwentami i przedstawicielami kierownictwa wyższego szczebla.

Zarządzanie projektami

Działania ABB z zakresu badań i rozwoju mają głównie postać projektów. Jednak projekty te różnią od projektów w innych częściach organizacji ze względu na większy stopień niepewności co do wyniku i ram czasowych. Z tego powodu ich planowanie jest dużym wyzwaniem.

Początkujący członkowie zespołów projektowych najpierw uczą się, jak działają procedury i procesy ABB. Następnie nadzorują realizację niewielkich projektów realizowanych na szczeblu lokalnym, które stopniowo – wraz z rozwojem kariery poszczególnych pracowników – przekształcają się w duże zadania o zasięgu globalnym. Mentorskie relacje ze współpracownikami wyższego szczebla i regularne szkolenia na stanowisku pracy oraz poza nim pozwalają pracownikom rozwijać przedsiębiorczość i poznawać najskuteczniejsze sposoby wspierania organizacji.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań prowadzonych przez ABB kierownicy projektów mogą zajmować się różnorodnymi aspektami i pracami technicznymi w różnych sektorach i krajach.

Ścieżka związana z zarządzaniem

Praca na stanowiskach związanych z zarządzaniem w obszarze badań i rozwoju ma charakter międzynarodowy, urozmaicony i jest pełna wyzwań.

Początkujący kierownicy nadzorują pracę wielodyscyplinarnych zespołów w centrach badawczych lub konkretnych jednostkach biznesowych, związaną z opracowywaniem nowych rozwiązań odpowiadających wymaganiom klientów. Ich zdaniem jest dopilnowanie, aby projekty były realizowane zgodnie z ustalonymi terminami i w ramach ustalonego budżetu.

Kierownicy średniego szczebla koncentrują się na pozyskiwaniu nowej wiedzy fachowej poprzez zawieranie partnerstw badawczych i zatrudnianie odpowiednich osób. Ich praca z czasem nabiera wymiaru międzynarodowego, a jednym z ich najważniejszych zadań jest sprzyjanie nawiązywaniu współpracy.

Kierownicy ABB najwyższego szczebla są uznawani za międzynarodowych liderów i ekspertów w obszarze swojej specjalizacji, a umiejętności i fachową wiedzę wykorzystują do określania globalnych strategicznych ról w organizacji.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje zawodowe.

Jeśli pojawia się wyraźna potrzeba biznesowa, ABB pomaga pracownikom przygotować się do udziału w zewnętrznych programach certyfikacji prowadzonych przez ważne instytucje.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług.

W zależności od doświadczenia i umiejętności danego pracownika mogą to być stanowiska w obszarach takich jak inżynieria, zarządzanie projektami i zarządzanie produktem, produkcja, jakość i doskonałość operacyjna, sprzedaż lub serwis.

Wymagania


Profil stanowiska – badania i rozwój

W przypadku większości stanowisk pracy w obszarze badań i rozwoju wymagany jest stopień naukowy w dziedzinie obejmującej jeden z kluczowych obszarów technologicznych ABB. Zasadniczo w przypadku pracy w centrum badawczym wymagany jest stopień doktora nauk. Jednak wymagania różnią się w zależności od stanowiska i szczebla. Więcej informacji można znaleźć w konkretnych ofertach pracy.

Dodatkowe wymagania:
  • Innowacyjność i umiejętność stosowania nowych rozwiązań w praktyce, zapewniające ABB i jej klientom przewagę konkurencyjną.
  • Umiejętność przyjmowania szerszej perspektywy, w tym stosowania, łączenia i usprawniania proponowanych rozwiązań w celu osiągania możliwie najlepszych rezultatów.
  • Umiejętność pracy w sposób systematyczny i zorganizowany; umiejętność usprawniania procesów i dokumentowania osiągnięć.
  • Duża komunikatywność (pisemna i werbalna); umiejętność aktywnego słuchania i uwzględniania różnych perspektyw; zdolność do opowiadania się za każdym razem za najlepszym rozwiązaniem, bez względu na to, kto był jego autorem.
  • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i rozwijania głębokich relacji z osobami pracującymi w innych krajach, zarówno wewnątrz, jak i poza ABB.
  • Zdolność do ciągłego bycia na bieżąco z nowymi tendencjami rynkowymi i umiejętność zapewnienia odpowiedniej ochrony technologii ABB.  

Dowiedz się więcej