Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Finanse

Dokładne analizy, przyszłościowe decyzje

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Jednym z elementów decydujących o sukcesie ABB jest dokładna i oparta na perspektywicznym myśleniu praca działu finansów. Zintegrowany dział finansów, zatrudniający ponad 3600 osób w ponad 100 krajach, dostarcza informacje niezbędne do podejmowania zdecydowanych decyzji biznesowych o długoterminowych skutkach.

W Polsce zespół finansów to zespół kilkudziesięciu specjalistów i ekspertów z zakresu kontrolingu finansowego, podatków, księgowości, rachunkowości etc. ABB nieustannie koncentruje się na podnoszeniu jakości, poprawie terminowości procesów i zmniejszaniu kosztów. Firma w tym obszarze działa bardzo aktywnie dzieląc się swoimi rozwiązaniami z różnymi obszarami biznesowymi.

Dlaczego warto wybrać obszar finansów w ABB?

Pracownicy ABB – bez względu na obszar specjalizacji i zajmowane stanowisko – mają możliwość uczenia się od najlepszych. Współpraca z zespołem światowej klasy profesjonalistów przy rozwiązywaniu problemów wynikających ze skomplikowanych zagadnień biznesowych daje wiele okazji do zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów.

Dzięki obecności ABB na całym świecie większość realizowanych projektów ma wymiar międzynarodowy. Pracownicy uczą się w nich, jak analizować problemy z wielu różnych perspektyw, a przy tym uczestniczą w procesie kształtowania przyszłości ABB, jako światowego lidera.

Co więcej, dzięki temu, że ABB, jako firma przykłada bardzo dużą wagę do zwiększania efektywności energetycznej, pracownicy mają świadomość tego, że ich wysiłki przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu i kształtowania lepszego świata.

Dział finansów ABB nie zajmuje się wyłącznie liczbami. Jest on wiarygodnym i aktywnym partnerem dla biznesu. Z myślą o udzielaniu biznesowi bardziej skutecznego wsparcia ABB nieustannie inwestuje w narzędzia i systemy finansowe, a także w programy szkoleniowe i rozwojowe. Ponadto cechy osobowościowe i umiejętności przywódcze, którymi odznaczają się pracownicy tego działu i które są w nich rozwijane, pozwalają na skuteczną komunikację z jednostkami biznesowymi, co w rezultacie ułatwia im rozwiązywanie skomplikowanych problemów.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w finansach


Kontroling biznesowy

Kontrolerzy biznesowi ABB, niezależnie od szczebla, pracują na pierwszej linii działań. Ich rola nie ogranicza się do przeprowadzania kontroli wyników finansowych. Na podstawie danych liczbowych wyciągają wnioski pozwalające na poprawę wyników finansowych, a w rezultacie na przekraczanie ogólnych celów ABB. Kontrolerzy pracujący w ABB czynnie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji biznesowych i ściśle współpracują z przedstawicielami innych działów.

Główne obszary finansowe Grupy ABB

Poszczególne finansowe działy grupy ABB pełnią rolę zarządczą i udzielają wsparcia operacyjnego w postaci eksperckich usług doradczych dotyczących wszystkich obszarów związanych z finansami.
 •  Dział finansów i kontrolingu oblicza, interpretuje i przedstawia wyniki finansowe, aby umożliwić ABB osiąganie celów biznesowych. Ich obowiązki obejmują: raportowanie na szczeblu Grupy; tworzenie wspólnej platformy informacji o zarządzaniu; optymalizowanie i usprawnianie ogólnych procesów związanych z kontrolingiem; zwiększanie rentowności poprzez analizowanie i wdrażanie usprawnień procesów oraz podejmowanie w ramach Grupy ABB inicjatyw mających na celu obniżanie kosztów.
 • Dział Skarbnika (Treasury) jest odpowiedzialny za aspekty finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy, w tym za: aspekty finansowe związane z eksportem i wymianą handlową; wdrażanie krótko- i długoterminowych rozwiązań finansowych; wypłatę dywidend oraz przeprowadzanie transakcji zabezpieczających.
 • Dział podatkowy współpracuje za pośrednictwem globalnej sieci wewnętrznych ekspertów ds. podatkowych z krajowymi dyrektorami finansowymi, dyrektorami finansowymi pionów i zespołami kierowniczymi jednostek biznesowych, a jego zadaniem jest zapewnienie, aby firma ABB spełniała wymogi wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych. Aspekty podatkowe, wchodzące w jego zakres odpowiedzialności, obejmują: ceny transferowe, składanie raportów z zakresu rachunkowości podatkowej i przedstawianie sprawozdań finansowych, struktury prawne i kapitałowe Grupy, ustalenia wewnątrzgrupowe oraz globalne zarządzanie ryzykiem podatkowym.
 • Dział zabezpieczeń dokonuje oceny zagrożeń dla Grupy i jej środków kontrolnych, identyfikuje poważne słabości i braki, a także opracowuje trwałe środki zaradcze. Ponadto ma za zadanie ograniczać złożoność zagrożeń związanych ze sprawozdawczością finansową oraz wdrażać środki kontrolne zgodne z amerykańską ustawą Sarbanes-Oxley.
 • Dział nieruchomości współpracuje z krajowymi dyrektorami finansowymi i lokalnymi kierownikami w zakresie optymalizowania infrastruktury obejmującej majątek nieruchomy. Jego zadaniem jest racjonalizowanie powierzchni dzięki niskim kosztom eksploatacji nieruchomości oraz racjonalne i skuteczne pozbywanie się i przebudowywanie nadmiarowych obiektów.

Wspólne usługi księgowe

Dział wspólnych usług księgowych, obejmujący sieć 36 punktów na całym świecie, każdego dnia udziela wsparcia księgowego wszystkim najważniejszym jednostkom ABB. Pracownicy tego działu wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania technologiczne do ciągłego usprawniania procesów, co w rezultacie umożliwia świadczenie opłacalnych i konkurencyjnych usług.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma.

Jeśli pojawia się wyraźna potrzeba biznesowa, ABB pomaga również pracownikom podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności poprzez udział w zewnętrznych programach certyfikujących.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej w finansach

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, którzy chcą się rozwijać, oferując możliwość pracy w różnych obszarach i specjalizacjach w zakresie finansów.

Wymagania


Ogólne wymagania w przypadku stanowisk finansowych

 • Dobre zrozumienie technicznych aspektów obszaru finansów, w tym: rachunkowości i raportowania, sprawozdawczości, podatków, finansów, planowania i kontrolingu, audytu etc.
 • Znajomość i wiedza na temat produktów i technologii ABB, rynków, na których ABB prowadzi działalność, oraz jej klientów;
 • Ogólna przedsiębiorczość: zdolność do szybkiego zrozumienia wymagań wynikających ze złożonej sytuacji biznesowej;
 • Zdolności analityczne umożliwiające identyfikowanie nowych możliwości biznesowych lub możliwości ograniczania kosztów;
 • Umiejętność sprawnego liczenia oraz umiejętności komunikacyjne (pisemne i werbalne);
 • Ambicja;
 • Zaangażowanie w osiągnięcie ogólnych celów firmy;
 • Elastyczność: gotowość do podróżowania i umiejętność bezproblemowego komunikowania się w języku angielskim;
 • Sumienność: niezbędnym wymogiem jest stałe przestrzeganie obowiązujących w ABB standardów bezpieczeństwa i integralności.

Dowiedz się więcej