Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Inżynieria

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Światowej klasy klienci, wiodąca technologia

Od ponad 100 lat, firma ABB jest liderem w zakresie innowacyjnych metod projektowania w obszarach swojej specjalizacji.

Jakość i innowacyjność procesu projektowania oferowanych produktów, systemów i usług sprawia, że ABB wyprzedza konkurencję. Orientacja na rozwój pracowników połączona ze znakomitą znajomością najnowszych i najlepszych rozwiązań w zakresie wydajności technologicznej, sprawiają, że ABB jest liderem w swojej branży.

Dlaczego warto wybrać obszar inżynierii w ABB?

Opracowywanie rozwiązań dla klientów z całego świata i najnowocześniejszych technologii na rynku, sprawia, że praca w tym obszarze oferuje wiele wyzwań zawodowych.

W ABB proces projektowania, obejmuje wiele dziedzin, w tym m.in.: elektrotechnikę, elektronikę, inżynierię oprogramowania, technologię budowy maszyn, mechatronikę, inżynierię lądową i wodną, inżynierię materiałową oraz inżynierię chemiczną. Oferta produktów i usług ABB jest na tyle szeroka i innowacyjna, że inżynierowie specjalizujący się w niemal każdej dziedzinie, znajdą dla siebie wyzwania, dzięki którym będą mogli się rozwijać.

Niezależnie od obszaru specjalizacji, ABB wspiera każdego pracownika w osiąganiu lepszych wyników poprzez ustalanie konkretnych rocznych celów rozwojowych i określanie planów działania. Dzięki temu każdy pracownik jest objęty szkoleniami i ma realne możliwości rozwoju zawodowego.

Co więcej, dzięki temu, że ABB przykłada bardzo dużą wagę do zwiększania efektywności energetycznej, pracownicy mają świadomość tego, że ich praca przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu i do kształtowania lepszego świata. ABB prowadzi działalność w ponad 100 krajach, co zapewnia możliwość pracy poza granicami państwa i w innym otoczeniu kulturowym. Można skoncentrować się na konkretnym obszarze, sektorze przemysłu lub pracować w jednym kraju w ramach lokalnego zespołu.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB, umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w obszarze inżynierii


Ścieżka techniczna

Stanowiska w obszarze inżynierii dzielą się na trzy obszary specjalizacji:
 • Prace inżynieryjne i projekt techniczny,
 • Testy i odbiory końcowe,
 • Konsultacje techniczne.

Praca w każdym z wyżej wymienionych obszarów polega na terminowym dostarczaniu klientom opłacalnych i wysokiej jakości rozwiązań inżynieryjnych. Wraz z rozwojem kariery, pojawiają się liczne możliwości rozwoju i awansu na stanowiska wyższego szczebla.

Pracownicy zajmujący stanowiska najwyższego szczebla są uznawani za strategicznych ekspertów i międzynarodowych liderów, których fachowa wiedza jest wykorzystywana w procesie doradzania kierownictwu i klientom w zakresie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych. Są to również osoby, które wspierają inżynierów niższych szczebli.

Ścieżka związana z zarządzaniem

W ramach ścieżki związanej z zarządzaniem, istnieje możliwość pracy w charakterze lidera, brygadzisty lub kierownika zespołu technicznego.

Pracownicy mają wiele możliwości doskonalenia umiejętności przywódczych i codziennej koordynacji zadań – podejmując trudne wyzwania lub kierując dynamicznymi zespołami na całym świecie, stale rozwijają działalność ABB.


Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko proponuje indywidualny plan rozwoju dla każdego pracownika, ale także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje zawodowe w obszarze inżynierii.

Jeśli pojawia się potrzeba biznesowa, ABB pomaga pracownikom przygotować się do udziału w zewnętrznych programach certyfikacji prowadzonych przez wiodące instytucje.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług.

W zależności od umiejętności i doświadczenia danego pracownika mogą to być stanowiska w obszarach takich jak: marketing i sprzedaż, zarządzanie produktem, zarządzanie projektami, badania i rozwój, serwis lub produkcja.

Wymagania


Profil stanowiska – inżynieria

Aby odnieść sukces w obszarze inżynierii, potrzebne są:
 • Wykształcenie wyższe techniczne i wiedza techniczna we wskazanym obszarze,
 • Nastawienie na szukanie optymalnych rozwiązań dla pojawiających się problemów,
 • Umiejętność szybkiego zrozumienia wymagań wynikających ze złożonej sytuacji biznesowej,
 • Pewność siebie pozwalająca na stałe zadawanie pytań.

Osoby pracujące w tym obszarze, będą dostarczać klientom ABB rozwiązania inżynieryjne o bardzo wysokiej jakości i jednocześnie identyfikować nowe możliwości biznesowe ABB.

Z tego względu konieczne jest również:
 • Tworzenie z klientami i współpracownikami silnych relacji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym,
 • Ustawiczne koncentrowanie się na potrzebach klientów,
 • Czerpanie radości z pracy w różnorodnych uwarunkowaniach kulturowych i wielu różnych sektorach,
 • Płynna komunikacja w języku angielskim,
 • Stałe przestrzeganie norm bezpieczeństwa ABB.

Dowiedz się więcej