Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Jakość i doskonałość operacyjna

Osiąganie doskonałości

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Zespół ds. jakości i doskonałości operacyjnej współpracuje z przedstawicielami wszystkich obszarów firmy, dążąc do tego aby ABB stało się  najlepszą i najbardziej dalekowzroczną  firmą na rynku.

Działając w całym łańcuchu wartości, od dostawców do klientów, zespół stanowi wsparcie zarówno dla funkcji centralnych jak i biznesu w zakresie wdrożenia rozwiązań strategicznych i operacyjnych budując solidny fundament dla wzrostu. Dąży do tego, aby poprzez szukanie nowych rozwiązań w zakresie jakości, niezawodności, szybkości działania i kosztów przekraczać oczekiwania klientów oraz być przygotowanym na ich potrzeby w przyszłości.

Dlaczego warto wybrać obszar jakości i doskonałości operacyjnej w ABB?

Oferta ABB obejmuje najbardziej zaawansowane na świecie produkty i systemy z zakresu energetyki i zwiększania wydajności. Ta różnorodność zapewnia pracownikom wiele możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia w zakresie najnowocześniejszych technologii i procesów.

Zespół ds. jakości i doskonałości operacyjnej posiada wiedzę i umiejętności w obszarach zarządzania projektami, przywództwa oraz komunikacji. W realizowanych projektach wykorzystuje najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy. Dostarcza produkty projektu na czas, w założonym budżecie i wg. zdefiniowanych kryteriów jakości.

Praca w zespole ds. jakości i doskonałości operacyjnej  polega głównie na wspieraniu jednostek biznesowych ABB, których głównym celem jest przewyższanie oczekiwań klientów. 

Wielokrotnie ma ona wymiar międzynarodowy.

Praca w tak zróżnicowanym środowisku pozwala spojrzeć na sposoby działania i rozwiązywania problemów z wielu różnych perspektyw, co rozwija umiejętności analityczne i poszerza horyzonty, a jednocześnie służy optymalizowaniu działań.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w jakości i doskonałości operacyjnej


Ścieżka techniczna

Początkujący pracownicy nabywają fachową wiedzę w procesie udzielania wsparcia na szczeblu lokalnym. Do typowych zadań należą:
 • udzielanie wsparcia podczas analizy procesów;
 • definiowanie procesów;
 • kontrolowanie zgodności procesów z wymogami;
 • wykorzystywanie narzędzi i technik kontroli jakości do usprawniania procesów;
 • instruowanie i szkolenie zespołów ds. ciągłego doskonalenia;
 • znajdowanie przyczyn problemów związanych z jakością i ich rozwiązywanie.

Pracownicy, którzy zdobyli określone doświadczenie, mogą awansować na stanowiska wymagające większej wiedzy o działalności biznesowej i obejmujące współpracę ze wszystkimi strukturami w spółce. Osoby pracujące na tym szczeblu mogą współpracować z innymi specjalistami ds. jakości i doskonałości operacyjnej z całego świata i kierować pracą wielokulturowych zespołów odpowiedzialnych za optymalizowanie złożonych procesów.

Są oni uznawani za międzynarodowych ekspertów w swojej dziedzinie. Doradzają zespołom kierowniczym w zakresie zaawansowanych sposobów zapewniania jakości i doskonałości operacyjnej i są proszeni o konsultację, gdy obowiązujące praktyki są niewystarczające do spełnienia wymagań klienta i oczekiwań operacyjnych.

Ścieżka związana z zarządzaniem

Członkowie zespołu ds. jakości i doskonałości operacyjnej  zarządzają wielozadaniowymi zespołami i nieustannie dążą do zapewnienia jakości w ramach działań jednostek ABB. Bardziej doświadczone osoby kierują większymi zespołami i angażują większą liczbę zainteresowanych podmiotów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Są odpowiedzialni za nadzorowanie wszystkich inicjatyw związanych z jakością i doskonałością operacyjną podejmowanych w danej jednostce biznesowej ABB, udzielając wskazówek i porad lokalnym zespołom.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w obszarze jakości i doskonałości operacyjnej. Dostępne są następujące programy szkoleniowe:
 • Certified Quality Engineer
 • Certificate in Quality Management
 • Certified Quality System Auditor
 • Lean Principles Certificate
 • Six Sigma Black Belt
 • Theory of Constraints
 • Project Management Professional

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług.

Doświadczenie zdobyte w obszarze jakości i doskonałości operacyjnej otwiera nowe możliwości w innych obszarach, takich jak: inżynieria, zarządzanie projektami i zarządzanie produktem, produkcja, serwis, marketing i sprzedaż oraz badania i rozwój. Pracownicy ds. jakości i doskonałości operacyjnej mogą skorzystać z tych możliwości, aby poszerzyć doświadczenie i zyskać nowe spojrzenie na procesy biznesowe.

Wymagania


Profil stanowiska – jakość i doskonałość operacyjna

Wymagane cechy:
 • Odpowiedni poziom wykształcenia technicznego.
 • Umiejętność współpracy ukierunkowanej na usprawnianie procesów biznesowych.
 • Umiejętność szybkiego zrozumienia wymagań różnych zainteresowanych stron w złożonej sytuacji biznesowej.
 • Umiejętność angażowania innych osób w proces znajdowania wspólnego rozwiązania.
 • Chęć wdrażania zmian i zaangażowanie w ten proces.

Szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnych ofertach pracy.

Dowiedz się więcej