Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Marketing i sprzedaż

Zrozumienie i partnerstwo w relacjach z naszymi klientami

Możesz podejrzeć tę stronę w:

W ofercie ABB znajdują się jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych na świecie, co sprawia, że nasi inżynierowie na co dzień mają styczność z najnowszymi technologiami i mają szerokie możliwości rozwoju w obszarze własnych zainteresowań zawodowych.

ABB skupia się na ułatwianiu klientom bardziej wydajnego wykorzystywania energii elektrycznej, zwiększania produktywności i zmniejszania wpływu na środowisko naturalne.

20 000 pracowników działu sprzedaży ABB w ponad 100 krajach, wykorzystuje swoją fachową wiedzę techniczną i handlową do tego, aby definiować złożone potrzeby klientów i przyczyniać się do wzrostu firmy. W Polsce w obszarze sprzedaży pracuje ok. 220 osób, które na co dzień realizują zadania sprzedażowe i dbają o pozytywne relacje z klientami ABB.

Dlaczego warto wybrać marketing i sprzedaż w ABB?

Dzięki ofercie najnowocześniejszych na rynku rozwiązań technologicznych, przed dynamicznymi, energicznymi pracownikami działu sprzedaży i marketingu, stoi wiele możliwości zwiększania udziału ABB na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Bogata oferta ABB – począwszy od produktów niskiego napięcia, poprzez roboty oraz układy elektroenergetyczne – jest źródłem wielu wyzwań związanych zarówno ze sprzedażą skomplikowanych systemów, jak i zarządzaniem relacjami z partnerami biznesowymi.

Świadomość potencjału technologii i trendów na rynkach, na których ABB prowadzi działalność, daje dużą satysfakcję. Wspieranie klientów z całego świata w zwiększaniu wydajności, oszczędzaniu zasobów i ograniczaniu emisji, nadaje tej pracy głęboki sens.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB, umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w marketingu i sprzedaży

W obszarze marketingu i sprzedaży istnieją trzy główne ścieżki kariery. Wraz z rozwojem umiejętności i zainteresowań pracownicy mogą je zmieniać.

Wsparcie sprzedaży

Pracownicy odpowiedzialni za wsparcie operacyjne i techniczne sprzedaży, na wszystkich etapach tego procesu, trzymają pieczę nad tym, aby klienci wewnętrzni i zewnętrzni mieli wystarczającą wiedzę na temat oferowanych produktów i rozwiązań.

W zależności od preferencji i umiejętności danego pracownika, możliwa jest również praca bliżej klienta i zajmowanie się konkretnym segmentem lub określonym regionem. Przed przejściem na stanowisko kierownicze – pracownicy mogą także dalej rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe i techniczne, zajmując się przetargami, ofertami i kontraktami.

Sprzedaż

Osoby rozpoczynające karierę w obszarze sprzedaży, dzięki regularnym spotkaniom z klientami i pogłębianiu z nimi relacji, zdobywają wiedzę o produktach i rynku, a w efekcie osiągają cele sprzedażowe.

Opiekunowie klientów skupiają się na budowaniu relacji, koordynują działania sprzedażowe jednostki biznesowej oraz wspierają klientów w rozwiązywaniu ich problemów.

Kierownicy ds. sprzedaży są odpowiedzialni za plany biznesowe oraz zarządzanie podległymi im zespołami i rozwijanie ich tak, aby sprzyjać zyskownemu wzrostowi i zacieśnianiu współpracy między pionami ABB.

Marketing

Osoby rozpoczynające pracę w obszarze marketingu gromadzą i analizują informacje o konkurencji, a także wskazują luki i możliwości w przypadku nowotworzonych i już oferowanych produktów i usług.

Wraz z poszerzaniem umiejętności i nabywaniem doświadczenia, dostępne stają się nowe możliwości: można zająć się zagadnieniami dotyczącymi rozwoju biznesu i na stanowisku kierownika produktu zarządzać pełnym cyklem życia produktu; można też skoncentrować się na komunikacji marketingowej i we współpracy z zewnętrznymi partnerami ABB realizować kampanie marketingowe.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje zawodowe.

Jeśli pojawia się potrzeba biznesowa, ABB pomaga pracownikom przygotować się do udziału w zewnętrznych programach certyfikacji prowadzonych przez wiodące instytucje. ABB to firma nastawiona na rozwój pracowników.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej organizacji o bardzo bogatej ofercie produktów i usług, jaką jest ABB.

W zależności od umiejętności i zainteresowań, pracownik może wybrać ścieżkę kariery w innych obszarach, takich jak: zarządzanie projektami, zarządzanie łańcuchem dostaw, finanse i kontrola biznesowa, doskonałość operacyjna i jakość oraz zarządzanie ogólne.

Wymagania


Profil stanowiska – marketing i sprzedaż

  • Wykształcenie wyższe techniczne i wiedza techniczna we wskazanym obszarze,
  • Zamiłowanie do sprzedaży oraz pracy z klientami i technologią,
  • Chęć wygrywania kontraktów i budowania trwałych relacji biznesowych,
  • Chęć przewyższania oczekiwań klientów dzięki koncentrowaniu się na rozwiązaniach i uwzględnianiu całościowej perspektywy,
  • Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi zainteresowanymi stronami i prezentowania im informacji,
  • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w międzynarodowym środowisku.

Dowiedz się więcej