Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Serwis

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Szybki wzrost, najnowocześniejsza technologia, najwięksi klienci

Usługi serwisowe – od szybkiej reakcji i zwiększania wydajności po wydajność ruchową i zarządzanie cyklem życia – to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów działalności ABB. Działalność ABB ma wpływ na codzienne życie milionów ludzi na całym świecie.

Zespoły serwisowe ABB, które współpracują z klientami w celu zapewnienia maksymalnej wydajności produktów i systemów ABB, skutecznie stawiają czoła wielu różnorodnym kluczowym wyzwaniom w sektorze przemysłu. Firma zwiększa wydajność i niezawodność produktów oraz ich trwałość i bezpieczeństwo. Co najważniejsze, ABB ogranicza też koszty, zużycie energii i poziomy emisji.

Dlaczego warto wybrać serwis w ABB?

W ofercie ABB można znaleźć jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie produktów i systemów z zakresu energetyki i zwiększania wydajności. Oznacza to, że pracownicy nabywają umiejętności i zdobywają doświadczenie, mając do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami. I tu pojawia się możliwość poszerzenia wiedzy technicznej i handlowej dzięki współpracy z klientami ABB, z których wielu to liderzy w swojej branży.

Po zdobyciu szczegółowej wiedzy w zakresie pełnej oferty i zaawansowanych możliwości ABB pracownicy skupiają się na zwiększaniu niezawodności i wydajności produktów oraz systemów klientów ABB. Na początku kariery zawodowej może to polegać na dostarczaniu części zamiennych i prowadzeniu napraw. Na kolejnych etapach konieczne będzie wykorzystywanie pełnej gamy oferowanych przez ABB usług doradczych i optymalizacyjnych oraz usług zaawansowanych.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB dają możliwość zdobywania umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w serwisie

W obszarze serwisu są dostępne dwie główne ścieżki kariery: jedna ukierunkowana na aspekty techniczne, a druga na aspekty związane z zarządzaniem. Ponadto pracownicy chcący przejść z jednej ścieżki kariery na inną lub zająć się innym obszarem działalności ABB mogą liczyć na pełne wsparcie firmy.

Ścieżka techniczna

Początkujący pracownicy mogą rozpocząć pracę w charakterze serwisanta, którego obowiązkiem jest wykonywanie na terenie zakładu i poza nim wielu zadań, takich jak:
  • prace z zakresu instalacji i przekazywania do eksploatacji;
  • prace konserwacyjne;
  • naprawy;
  • usługi inżynieryjne i doradcze;
  • usługi zaawansowane;
  • rozszerzenia;
  • modernizacja i wymiana urządzeń;
  • usługi wycofywania z eksploatacji;
  • wymiany.

Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia pracownik awansuje na stanowisko specjalisty ds. serwisu, który udziela wsparcia technicznego i rozwiązuje problemy w określonym obszarze. W zależności od umiejętności i doświadczenia może on również kierować zespołem serwisowym i zarządzać realizacją całego projektu.

Na kolejnym etapie – jako starszy specjalista/inżynier ds. serwisu – pracownik wykorzystuje swoją dogłębną wiedzę fachową do określania strategicznych potrzeb klientów ABB, opracowywania zaleceń na podstawie sprawdzonych praktyk inżynieryjnych, a następnie do wdrażania rozwiązań na szczeblu lokalnym i/lub globalnym.

Osoby zajmujące stanowiska najwyższego szczebla są uznawane za międzynarodowych liderów i ekspertów w danej dziedzinie. Ich wiedza jest wykorzystywana do udzielania kierownictwu i klientom porad w zakresie zaawansowanych rozwiązań serwisowych. Oprócz tego są oni doradcami wspierającymi specjalistów ds. serwisu niższego szczebla.

Mogą również pełnić rolę kierowników ds. projektu serwisowego i dzięki swoim wysoce rozwiniętym umiejętnościom w zakresie zarządzania projektami rozwiązywać konkretne problemy techniczne na szczeblu lokalnym lub globalnym.

Ścieżka związana z zarządzaniem

Pierwszym etapem kariery osób z doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie zarządzania jest kierowanie zespołem specjalistów ds. serwisu i serwisantów. Ich wspólnym zadaniem jest dostarczanie klientom na czas opłacalnych i wysokiej jakości usług serwisowych.

Pracownicy mają wiele możliwości udoskonalania umiejętności przywódczych – podejmując wyjątkowe wyzwania lub kierując dynamicznymi zespołami na całym świecie i rozwijając działalność usługową ABB.

Zadaniem kierownika ds. serwisu jest rozwijanie i realizowanie strategii serwisowej ABB z myślą o maksymalizowaniu wzrostu i poprawie ogólnego wyniku finansowego. Jego główne obowiązki obejmują: budowanie relacji z klientami w celu rozwijania działalności, nadzorowanie zespołów serwisowych w miejscu prowadzenia prac, zarządzanie umowami zawieranymi z dostawcami, kontrolowanie zapasów oraz skuteczne kierowanie podległym zespołem.


Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w obszarze serwisu lub inżynierii.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej w serwisie

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, którzy chcą się rozwijać, oferując możliwość pracy w różnych obszarach i specjalizacjach w zakresie serwisu.

Wymagania


Ogólne wymagania w przypadku stanowiska w obszarze serwisu

Aby odnieść sukces w branży usług serwisowych, konieczne jest gruntowne wykształcenie techniczne. Jednak jeszcze ważniejsze są predyspozycje w tym obszarze oraz zdolność do koncentrowania się na potrzebach klientów. Czy jesteś w stanie szybko zrozumieć wymagania wynikające ze złożonej sytuacji biznesowej? Czy wiesz, jakie zadać pytania i kiedy to zrobić? Czy masz na tyle pewności siebie, aby to zrobić?

Osoby pracujące w tym obszarze będą świadczyć klientom ABB usługi serwisowe o bardzo wysokiej jakości i jednocześnie identyfikować nowe możliwości biznesowe ABB w zakresie usług serwisowych. Konieczne jest, więc tworzenie z klientami i współpracownikami silnych relacji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Ważne jest też czerpanie satysfakcji z pracy z klientami pochodzącymi z różnych kultur i działającymi w wielu różnych sektorach – od przemysłu ciężkiego i wytwarzania energii elektrycznej po przemysł spożywczy, celulozowy, papierniczy i drukarski.

Wymagana jest, zatem elastyczność, gotowość do podróżowania i umiejętność bezproblemowego komunikowania się w języku angielskim. Niezbędnym wymogiem jest też stałe przestrzeganie norm bezpieczeństwa ABB.

Dowiedz się więcej