Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zarządzanie dostawami

Nieustanna koncentracja, ciągłe doskonalenie

Możesz podejrzeć tę stronę w:

W XXI wieku konkurują ze sobą już nie tylko firmy, a całe łańcuchy dostaw.


Każdego roku ABB korzysta z milionów produktów i usług w ponad 300 kategoriach, pochodzących od tysięcy dostawców z całego świata. W samej Polsce ABB współpracuje z blisko 5000 dostawców, zamawiając i kupując od nich towary i usługi o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Celem firmy jest zbudowanie optymalnej bazy dostaw dostawców w ramach struktur globalnego przedsiębiorstwa, której wartość polegałaby na ciągłym podnoszeniu jakości dostaw, doskonaleniu i wdrażaniu najnowszych technologii, usprawnianiu logistyki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

ABB rozwija swoje relacje na całym świecie z myślą o rozszerzaniu sieci dostawców i pozyskiwaniu wszystkiego, co jest potrzebne do projektowania, wytwarzania, sprzedawania i obsługiwania zaawansowanych produktów oraz usług inżynieryjnych, będących w globalnej ofercie ABB.

Niezależnie od tego, czy ABB kupuje i obraca miedzią lub nowoczesnymi elementami technologicznymi czy też korzysta z usług doradczych z zakresu inżynierii, wykorzystywanie światowej klasy łańcucha dostaw oznacza, że ABB ma dwa cele: zwiększać swoją konkurencyjność i ułatwiać klientom osiąganie sukcesu.

Dlaczego warto wybrać zarządzanie łańcuchem dostaw w ABB?


Biorąc pod uwagę kulturę korporacyjną i zasięg geograficzny, ABB jest prawdopodobnie jedną z najbardziej różnorodnych firm na świecie. Nie ma znaczenia, skąd pochodzi pracownik ani z jakim akcentem mówi– liczą się tylko wysokie umiejętności i stopień dopasowania do zespołu. ABB prowadzi działalność na szczeblu lokalnym, mimo że jej łańcuch dostaw funkcjonuje na szczeblu globalnym. Konieczność pracy na szczeblu „globalnym” jest źródłem interesujących wyzwań, szczególnie dla osób pracujących w obszarze zarządzania dostawami.

ABB stale dba o rozwój działów zajmujących się globalnym łańcuchem dostaw. Firma angażuje się już na wczesnym etapie rozwoju technologii i produktów, wykorzystując możliwości procesów zarządzania światowej klasy łańcuchem dostaw, narzędziami i systemami w danej strukturze. ABB inwestuje w szkolenia z zakresu zarządzania dostawami i przywództwa, aby stworzyć jeden z najlepszych łańcuchów dostaw w tej branży na świecie.

Oznacza to, że pracownicy – niezależnie od tego, czy specjalizują się w zagadnieniach związanych z łańcuchem dostaw czy też transportem i zaopatrzeniem – mają praktycznie nieograniczone możliwości zwiększania kompetencji i zdobywania doświadczenia, których potrzebują do osiągnięcia międzynarodowej kariery zawodowej.

W obszarze zarządzania dostawami ABB zatrudnia ponad 3000 osób w ponad 100 krajach, a produkty i usługi są pozyskiwane z większości państw świata. Dlatego praca w dużym stopniu ma wymiar międzynarodowy. W Polsce zespół SCM składa się z kilkudziesięciu osób, które odpowiadają za zakupy i współprace z dostawcami w obszarach materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, a także transportu i obsługi celnej. Polski zespół pracuje zarówno na poziomie krajowym jak również uczestniczy i prowadzi wiele projektów na szczeblu międzynarodowym.   

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB dają możliwość zdobywania umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w zakupach


Kierownik obszaru zakupów

Osoby pracujące w tym obszarze wraz ze zdobywaniem wiedzy na stanowisku pracy i w ramach światowej klasy programów rozwoju będą odkrywać nowe sposoby rozwiązywania problemów i rozwijać umiejętność radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami w kreatywny sposób.

Początkujący pracownicy zaczynają pracę jako Referenci lub Młodsi Specjaliści. Zdobywają oni specjalistyczną wiedzę we wszystkich odpowiednich obszarach, takich jak strategiczne pozyskiwanie źródeł dostaw, aspekty finansowe w ramach zarządzania dostawami, negocjacje, zarządzanie kontraktami, zarządzanie projektami, zaopatrzenie oraz transport i logistyka.

Pracownicy, którzy zdobędą odpowiednie umiejętności i doświadczenie, przechodzą na kolejny poziom i kierują działaniami z zakresu zarządzania dostawami lub transportu i logistyki na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub pionu i koncentrują się na zdobywaniu specjalistycznej wiedzy w wybranym obszarze zainteresowania. Kierownicy i specjaliści wykorzystują swoje umiejętności i fachową wiedzę do opracowywania strategii opartych na najlepszych praktykach w zakresie zarządzania dostawami, a następnie wdrażają rozwiązania na szczeblu lokalnym i globalnym.

Kierownicy i specjaliści ABB ds. zarządzania dostawami, którzy zajmują stanowiska najwyższego szczebla, są uznanymi na szczeblu międzynarodowym liderami i ekspertami w tej dziedzinie. Udzielają porad dotyczących zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania dostawami. Ponadto są doradcami dla członków społeczności zajmującej się zarządzaniem dostawami i promują to zagadnienie w szerszym kontekście biznesowym.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma.

ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe poprzez liczne szkolenia.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług.

Osoby pracujące w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce mają możliwość rozwoju swojej kariery w kilku specjalistycznych obszarach. Pierwszym obszarem jest zarządzanie i współpraca z dostawcami materiałów produkcyjnych. Współpraca ta odbywa się w bliskim kontakcie z działami produkcyjnymi. Kolejnym obszarem rozwoju i ścieżki kariery jest obszar zakupów pośrednio produkcyjnych, który obejmuje usługi i towary skierowane do szerokiego grona odbiorców na poziomie całej firmy np. materiały biurowe, flota samochodowa. Ścieżki rozwoju kariery zawodowej mogą być także realizowane w obszarach zarządzania transportem, a także obsługi celnej. We wszystkich tych obszarach ścieżka kariery może być realizowana zarówno poprzez awans pionowy na stanowiska managerskie, jak również awans poziomy na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, a przez to rozwój wiedzy specjalistycznej.

Wymagania


Profil stanowiska – zarządzanie dostawami

Aby aplikować i odnieść sukces w obszarze zarządzania dostawami, potrzebne są:
  • Odpowiedni poziom wykształcenia technicznego i/lub biznesowego.
  • Zdolności analityczne oraz umiejętności komunikacyjne (pisemne i werbalne).
  • Otwartość umysłu, chęć do nauki i umiejętność działania w zespole.
  • Umiejętność szybkiego zrozumienia wymagań wynikających ze złożonej sytuacji biznesowej.
  • Umiejętność ciągłego zwiększania własnej wydajności i identyfikowania możliwych usprawnień w ramach procesów wchodzących w zakres kompetencji.
  • Umiejętność tworzenia silnych relacji z dostawcami i współpracownikami zarówno na szczeblu lokalnymi, regionalnym jak i globalnym.
  • Elastyczność, gotowość do podróżowania.
  • Dobra znajomość języka angielskiego biznesowego; mile widziana również znajomość innych języków.

Kwalifikacje:
  • Wykształcenie wyższe biznesowe lub techniczne w zależności od poziomu i rodzaju stanowiska na które aplikuje kandydat.
  • Pozostałe wymagania dotyczące m.in. doświadczenia, znajomości języków obcych itp. różnią się w zależności od rodzaju i poziomu stanowiska – każdorazowo szczegółowe informacje znajdują się w konkretnych ofertach pracy publikowanych na stronach ABB.

Dowiedz się więcej