Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zarządzanie projektami

Wdrażanie najnowocześniejszych technologii

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Produkty i usługi ABB – począwszy od 200 000 robotów, które firma ABB zainstalowała w wielu krajach, a skończywszy na rewolucyjnych ekologicznych technologiach energetycznych – mają wpływ na codzienne życie milionów ludzi na całym świecie.


Kierownicy projektu w ABB realizują obietnice firmy: spełniają i przewyższają oczekiwania klientów przy jednoczesnym utrzymaniu trwałego i rentownego wzrostu.

Dlaczego warto wybrać zarządzanie projektami w ABB?


Kierownicy projektu w ABB biorą udział w jednych z najbardziej innowacyjnych i złożonych projektów inżynieryjnych obecnie realizowanych na świecie, takich jak wdrażanie rozwiązań w trybie EPC i „pod klucz”, łączących zalety ABB zarówno w dziedzinie energetyki, jak i automatyki. Praca w firmie będącej liderem na rynku jest już sama w sobie pasjonująca, a przy tym umożliwia rozwijanie umiejętności związanych z  planowaniem harmonogramu, utrzymywaniem zadowolenia klientów oraz zarządzaniem zmianą.

Ponadto, dzięki obecności ABB w ponad 100 krajach, każdy realizowany projekt ma wymiar międzynarodowy. Praca z klientami i współpracownikami zlokalizowanymi na całym świecie pozwala poszerzać horyzonty, opracowywać nowe sposoby rozwiązywania problemów i rozwijać umiejętność patrzenia na skomplikowane zagadnienia z różnych perspektyw.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w zarządzaniu projektami


Kierownik projektu

Kierownicy projektu pracujący w ABB dysponują doświadczeniem zawodowym wynoszącym od roku do ponad 40 lat. Zazwyczaj rozpoczynają oni swoją karierę od zdobycia umiejętności planowania harmonogramu dla projektów.

Wraz z rozwojem zawodowym, dzięki uczeniu się od współpracowników na wyższych stanowiskach i w ramach światowej klasy programów szkoleniowych i rozwojowych, nabywają nowe umiejętności i zdobywają doświadczenie w określonych obszarach, które obejmują:
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • zarządzanie kontraktami w projekcie;
 • przywództwo;
 • zarządzanie i wymianę informacji.

Niektórzy mają szansę zostać Senior Project Managerem i zarządzać najbardziej skomplikowanymi projektami realizowanymi przez ABB. Do projektów tych należą:
 • budowanie sieci przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego;
 • łączenie morskich farm wiatrowych z siecią energetyczną;
 • wdrażanie złożonych systemów automatyki w ogromnych zakładach petrochemicznych i rafineriach.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami.

Jeśli pojawia się wyraźna potrzeba biznesowa, ABB pomaga pracownikom przygotować się do udziału w zewnętrznych programach certyfikacji prowadzonych przez wiodące instytucje, takie jak Project Management Institute w USA czy International Project Management Association w Szwajcarii.

Ponadto, gdy pracownik osiągnie określony poziom umiejętności i doświadczenia, może wziąć udział w wewnętrznych, powszechnie uznawanych programach szkoleniowych.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety się zmieniły, oferując przeniesienie do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla międzynarodowej firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług.

Wymagania


Profil pracownika – zarządzanie projektami

Doświadczenie w zarządzaniu projektami różnej wielkości, o różnym stopniu złożoności i obejmującymi różne rodzaje zamówień.
 • Wysoka organizacja pracy i ukierunkowanie na wyniki; umiejętność planowania, harmonogramowania i monitorowania złożonych projektów technicznych, ich realizacji w założonym czasie i w ramach określonego budżetu.
 • Dobrze rozwinięte zdolności finansowe; rozumienie wymagań kontraktowych i umiejętność ich realizowania.
 • Umiejętność identyfikowania i ograniczania ryzyka.

Kwalifikacje
 • Tytuł inżyniera i doświadczenie w wybranym obszarze działalności ABB
 • Dyplom IPMA (International Project Management Association) lub PMP® (Project Management Institute);
 • Pełna świadomość statusu finansowego i stopnia realizacji harmonogramu przydzielonych projektów; gotowość do ustnego lub pisemnego przedstawienia raportu w dowolnym czasie i przy minimalnym wysiłku.
 • Umiejętność jasnego przedstawienia statusu projektu podczas formalnych przeglądów i spotkań z klientami, w tym odpowiednich szczegółowych informacji ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia, np. w celu zagwarantowania dokonania płatności, określenia oczekiwań itp.
 • Umiejętność zgłaszania potencjalnych problemów związanych z projektem zainteresowanym stronom.

Umiejętności interpersonalne
 • Duża komunikatywność, brak uprzedzeń i responsywność.
 • Umiejętność spełniania wymagań klientów nawet pod dużą presją; umiejętność współpracy z osobami z różnych oddziałów, umiejętność pozyskiwania niezbędnych usług, materiałów i sprzętu od dostawców zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Umiejętność propagowania otwartości i szacunku; umiejętność budowania relacji z klientami i partnerami opartych na zaufaniu, pewności i lojalności.
 • Wspieranie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród członków zespołu projektowego.

Dowiedz się więcej