Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Praca w ABB od kuchni

Najczęstsze pytania

Możesz podejrzeć tę stronę w:


Jakie są międzynarodowe możliwości rozwoju?

Działamy w ponad 100 krajach na świecie, dlatego określamy siebie mianem prawdziwie globalnej organizacji. Globalna mobilność jest niezbędnym elementem wspierania strategii biznesowych, umożliwia wymianę know-how i zapewnia pracownikom rozwój ich karier zawodowych.

W celu ułatwienia wymiany międzynarodowej wdrożyliśmy procedury i zasady postępowania wspierające różnorodne projekty o zasięgu globalnym, zarówno te krótkoterminowe, które trwają tylko przez kilka miesięcy jak i długoterminowe, które mogą trwać przez kilka lat.

W jaki sposób ABB wspiera kobiety pracujące w strukturach firmy?

Jesteśmy świadomi, że zróżnicowani i utalentowani pracownicy stanowią kluczowy obszar w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, dlatego też staramy się stworzyć takie środowisko pracy, które zapewnia pracownikom realne wsparcie w realizacji celów zawodowych.

Nasza polityka uwzględnia potrzeby mam - elastyczny czas pracy, urlop macierzyński, zapewnienie talentom należytej uwagi, w tym możliwości ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

W 2012 powstał program na poziomie całej grupy, którego  celem jest znalezienie i podkreślenie kobiecych talentów w poszczególnych regionach oraz pionach biznesowych. Dodatkowo aktywnie angażujemy się w międzynarodowe inicjatywny, które podkreślają istotę statusu kobiet w obszarze technologii.

Jakie profity i nagrody są oferowane przez ABB?

Nagrody i profity, które oferujemy są ważną częścią strategii firmy i pozwalają na wzrost jej konkurencyjności. Zapewniamy spójną i sprawiedliwą politykę w całej organizacji.

System wynagradzania jest kształtowany z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy, bierzemy pod uwagę poziom wiedzy technicznej i doświadczenia pracowników, oraz ich osiągnięcia i kompetencje.


Czy pracując w ABB muszę się liczyć z częstymi wyjazdami służbowymi?

Gdziekolwiek pracujesz, masz kontakt z naszymi pracownikami na całym świecie. Współpraca z osobami z innego kraju, jest częścią codziennego życia. Podróże służbowe są integralną częścią pracy, jednak ich częstotliwość w dużej mierze determinowana jest od roli, jaką pełnisz w organizacji.

Jakie jest wasze stanowisko w odniesieniu do różnorodności i integracji?

Pracujemy nad jednym z największych wzywań stawianym nie tylko przed biznesem, ale przed całym współczesnym społeczeństwem. Aby odnieść sukces, musimy zrozumieć zarówno ludzi  jak i kultury, w których żyją. Oznacza to, że potrzebujemy utalentowanych ludzi z całego świata.

Różnorodność wspiera innowacje i sukces, ale chcemy iść o krok dalej. Jesteśmy otwarci na nowe sposoby myślenia i działania, różnorodne cechy, umiejętności oraz doświadczenia. Cenimy je, ponieważ jesteśmy zorientowani na wielokulturowość, rozpoznajemy i szanujemy wszystkie aspekty różnorodności, jesteśmy gotowi na sukces.

Jakie formy szkolenia i rozwoju zapewniacie swoim pracownikom?

Rozwój jest możliwy dla wszystkich pracowników, na każdym poziomie organizacji. Wierzymy, że każdy pracownik ABB jest liderem, mający wewnętrzną motywację do zarządzania własnym rozwojem.

Oferujemy szeroką gamę programów rozwojowych, zarówno ogólnych jak i specjalistycznych, dla pracowników na każdym etapie ich kariery. To, w połączeniu ze stymulującym środowiskiem oraz światową klasą technologii, zapewnia naszym pracownikom możliwości uczenia się i rozwoju każdego dnia.

Dodatkowe informacje