Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Proces rekrutacji

Najczęściej zadawane pytania

Możesz podejrzeć tę stronę w:


Jakie są kryteria rekrutacyjne ABB?

Decyzje są podejmowane na podstawie umiejętności, doświadczenia, kompetencji i potencjału danego kandydata, przydatnych na konkretnym stanowisku. W przypadku co najmniej dwóch kandydatów o jednakowych kwalifikacjach Dział Personalny uwzględnia szereg innych czynników, w tym różnorodność zespołu.

Jaką mam pewność, że proces rekrutacji w ABB jest sprawiedliwy?

Działanie w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami etycznymi stanowi podstawę działalności biznesowej ABB. Wykorzystywane są właściwe i wiarygodne procesy oraz narzędzia, które umożliwiają koncentrowanie się na umiejętnościach, doświadczeniu, kompetencjach i potencjale przydatnych na konkretnym stanowisku.

Wszystkie inne czynniki, w tym m.in. płeć, wiek, wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, orientacja seksualna, niepełnosprawność, rasa i dziedzictwo kulturowe, nie są brane pod uwagę.

W niektórych krajach, gdzie ABB prowadzi działalność, istnieje obowiązek stosowania tzw. dyskryminacji pozytywnej, polegającej na preferencyjnym traktowaniu tych grup społecznych, których przedstawiciele są w niewystarczającym stopniu reprezentowani w miejscu pracy. ABB popiera te inicjatywy.

Jakie jest podejście ABB do zatrudniania członków rodziny?

ABB zapewnia, aby żaden pracownik nie był w jakikolwiek sposób zaangażowany w proces rekrutacji członków jego rodziny. Co więcej, przełożonym – bezpośrednim ani pośrednim – żadnego z pracowników nie może być członek jego rodziny. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości, aby członkowie jednej rodziny pracowali w tym samym dziale.

Jakiego rodzaju pytania są zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych?

Pytania są zależne od tego, na jakie stanowisko aplikujesz. Więcej o tym, jak się przygotować, można znaleźć w sekcji zawierającej wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy ABB sprawdza referencje bez uprzedniej zgody kandydata?

Nie, przed sprawdzeniem referencji ABB każdorazowo zwraca się do kandydata o udzielenie wyraźnej zgody na takie działanie.

Czy ABB korzysta z zewnętrznych agencji rekrutacyjnych?

Większość pracowników ABB jest rekrutowana w sposób bezpośredni. Jednak w zalezności od rekrutowanego stanowiska ABB czasem korzysta z usług agencji rekrutacyjnych. 

Czy ABB sprawdza dokumentację medyczną?

Przed oficjalnym rozpoczęciem pracy w ABB wymagane jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy.

ABB pokrywa wszelkie związane z tym koszty. W żadnym przypadku nie oczekuje się, aby zrobili to kandydaci. ABB nie wymaga przeprowadzania badań genetycznych.

Czy dostanę informację zwrotną, jeśli moja kandydatura zostanie odrzucona?

Każda osoba, która brała udział w procesie rekrutacyjnym w ABB w Polsce otrzymuje w przeciągu

4 tygodni

informację zwrotną (zarówno pozytywną jak i negatywną). Jeśli okres ten się przedłuża, jest o tym na bieżąco informowana.

Czy kiedykolwiek rozsyłano fałszywe oferty pracy w imieniu ABB?

Odnotowano przypadki otrzymania od ABB za pośrednictwem poczty e-mail pozornie autentycznych ofert pracy, które okazały się fałszywe.

To tzw. phishing, czyli wyłudzanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Z problemem tym boryka się wiele firm na całym świecie. Nadawcy fałszywych e-maili zwykle próbują w ten sposób zdobyć dane osobowe i/lub informacje o kontach bankowych. Mogą też starać się wyłudzić pieniądze, uzasadniając to rozpatrywaniem podań lub kosztami związanymi z pozwoleniami na pracę czy wizami pracowniczymi.

W innych przypadkach kandydaci byli proszeni o dokonanie płatności gwarantującej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub pozytywne rozpatrzenie podania.

Takie e-maile mogą wydawać się autentyczne, ponieważ zawierają logo firmy lub szczegółowe dane osobowe zaczerpnięte z portali społecznościowych. Jednak wiadomości te nie są w żaden sposób powiązane z ABB, a firma nie korzysta z takich metod podczas rekrutacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij odsyłacz dotyczący ostrzeżenia o fałszywych ofertach pracy, znajdujący się na dole strony.

Dodatkowe informacje