Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Konkurs o Nagrodę ABB

17 edycja 2019/2020

Stwórz przyszłość z ABB
Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB.

W związku z epidemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem konkursu.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
  • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
  • Technologie i systemy autonomiczne

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 10.12.2019

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej (wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) i przesłaniu tych dokumentów wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Korporacyjnego Centrum Technologicznego w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.01.2020. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

 

II etap – zgłoszenia do 28.02.2020

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Korporacyjnego Centrum Technologicznego w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2020.

 

Kontakt

Korporacyjne Centrum Technologiczne
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: "KONKURS o NAGRODĘ ABB"

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com


Szczegółowy harmonogram Konkursu


ETAP I    
do 10.12.2019 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.01.2020 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 31.01.2020 do 28.02.2020 -  Termin nadsyłania prac
od 28.02.2020 -  Przegląd i ocena prac

ZMIANY
do 17.04.2020 -  przesyłanie prac w formie elektronicznej


WYNIKI    
Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną do końca czerwca, natomiast wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie, który zostanie ogłoszony.