Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zarządzanie siecią

Rozwiązania ABB w zakresie zarządzania siecią oraz telekomunikacji monitorują, sterują i zabezpieczają systemy energetyczne na całym świecie

Rozwiązania ABB pozwalają zakładom energetycznym oraz niezależnym operatorom systemów elektroenergetycznych zarządzać w czasie rzeczywistym ich sieciami przesyłowymi, sieciami dystrybucyjnymi, elektrowniami i rynkami handlu energią.

To one zbierają, przesyłają, przechowują i analizują dane pochodzące z setek tysięcy punktów zbierania danych zlokalizowanych w sieciach energetycznych rozpostartych na dużych obszarach geograficznych.

Pozwalają one szybko, niezawodnie i bezpiecznie przesyłać dane, głos, nagrania wideo, sygnały zabezpieczeniowe i innego rodzaju krytyczne informacje. Mają też kluczowe znaczenie dla każdego rozwiązania inteligentnych sieci w przyszłości.

ABB odegrała pionierską rolę w rozwoju pierwszego systemu kontroli i gromadzenia danych (SCADA) oraz systemów zarządzania siecią w latach 70. ubiegłego wieku.

Od tego czasu ABB ciągle wdraża coraz nowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zarządzania systemami zasilania. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku były to platformy dotyczące aplikacji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, w latach dziewięćdziesiątych systemy do obrotu energią a na początku XXI wieku nowe rozwiązania dla inteligentnych sieci.

ABB wiodącym dostawcą na świecie

ABB dostarczyła ponad 400 rozwiązań w zakresie zarządzania siecią i obrotu energią oraz ma zdecydowanie największą liczbę zrealizowanych instalacji ze wszystkich dostawców na świecie. Około 25 procent stacji wysokiego napięcia na świecie wyposażonych jest w terminale zabezpieczeniowe ABB.

Do dziś ABB dostarczyła ponad 400 rozwiązań w zakresie zarządzania siecią i obrotu energią oraz ma zdecydowanie największą liczbę zrealizowanych instalacji ze wszystkich dostawców na świecie. W zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych blisko jedna czwarta stacji wysokiego napięcia na świecie jest chroniona przez terminale zabezpieczeniowe ABB, a linie wysokiego napięcia o sumarycznej długości ponad 1,5 miliarda kilometrów są wykorzystywane do ultra szybkiego przesyłu danych dzięki urządzeniom komunikacyjnym ABB.

ABB jest kompleksowym dostawcą rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów w zakresie sterowania oraz komunikacji w sieciach elektroenergetycznych w obszarach wytwarzania, transmisji, dystrybucji oraz obrotu energią.

Pionierska rola ABB

ABB jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania siecią i komunikacji między operatorami. Odegrała ona pionierską rolę w rozwoju pierwszego systemu kontroli i gromadzenia danych (SCADA) oraz systemów zarządzania siecią w latach 70. ubiegłego wieku.

Wśród setek przełomowych rozwiązań dostarczonych na świecie przez ABB warto wymienić:

Połączenie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w jeden system

Karnataka jest najszybciej rozwijającym się stanem w Indiach, a jego stolica – Bangalore – jest międzynarodowym ośrodkiem dla światowego sektora IT i biotechnologii. W 2009 roku ABB dostarczyła rozwiązanie, które zintegrowało stanowy system przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z systemem kontroli i rozliczania energii w jedną zaawansowaną technicznie platformę. Rozwiązanie pozwala monitorować sieć zasilania w całym stanie, w czasie rzeczywistym dostarcza dokładnych informacji na temat dostaw energii i przychodów z tego tytułu oraz umożliwia operatorom szybką identyfikację i naprawę błędów.

Zarządzanie jednym z największych rynków energii na świecie

ABB zaprojektowała wiele światowych systemów obrotu energią – między innymi w Kalifornii, Ontario, Chinach, Singapurze, Korei, Australii i na Filipinach. Rozwiązanie dla Nowego Jorku funkcjonuje od 2005 roku i jest jednym z największych na świecie, pozwala niezależnemu operatorowi sterować bardzo złożonym i przeciążonym systemem zasilania tego miasta. Każdego roku energia elektryczna o wartości 12 miliardów dolarów jest przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dostarczanego przez ABB systemu, który jest uważany za międzynarodowy wzorzec dla całej branży.

Poprawa wydajności i niezawodności brytyjskiej sieci elektroenergetycznej

Cable & Wireless, jedna z wiodących firm komunikacyjnych na świecie, niedawno wybrała ABB na dostawcę szeregu rozwiązań komunikacyjnych dla operatorów w celu poprawy kontroli nad brytyjską siecią energetyczną, a także zwiększenia jej efektywności i niezawodności.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań 410 stacji wysokiego napięcia w całej Wielkiej Brytanii zostanie połączonych, a dane pochodzące z różnych krytycznych aplikacji zostanie sprzężonych w jednolitą sieć komunikacyjną. A wszystko będzie pod kontrolą systemu zarządzania siecią komunikacji dostarczonym przez ABB.

Poprawa sprawności operatora o 50 procent

Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie geograficznie rozproszonym systemem dystrybucyjnym przez pojedynczego operatora E.ON w Szwecji, pozwoliło zwiększyć sprawność operatora o 50 procent, znacznie poprawiając poziom satysfakcji klientów. Rozwiązanie zastąpiło 19 istniejących systemów sterowania i gromadzenia danych (SCADA) przez jeden zintegrowany system, który obejmuje sieć rozdzielczą, system zarządzania przerwami w dostawach energii, system zarzadzania zasobami przedsiębiorstwa oraz system zbierania danych geograficznych.

Tworzenie inteligentnych sieci przyszłości

Zarządzanie siecią jest niezbędne, aby jakakolwiek inteligentna sieć mogła zaistnieć. Sieci inteligentne będą musiały obejmować i zarządzać scentralizowanym i rozproszonym wytwarzaniem energii, nieciągłymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak energia wiatrowa i słoneczna, pozwolić konsumentom stać się producentami i odsprzedawać nadwyżki energii do sieci, umożliwić wielokierunkowy przepływ energii z licznych różnych źródeł oraz zintegrować w czasie rzeczywistym notowania cen z aktualnym obciążeniem sieci. ABB już od dawna jest w czołówce, jeśli chodzi o rozwój inteligentnych sieci, a obecnie jest zaangażowana w liczne projekty na całym świecie, których celem jest przekształcenie istniejących sieci energetycznych w sieci inteligentne.