Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Współpraca z uczelniami

Partnerstwo akademickie dla innowacyjności

W ABB innowacja jest wpisana w nasz krwioobieg: Stale dążymy do znalezienia nowych sposobów, by nasi klienci stali się bardziej konkurencyjni oraz minimalizowali wpływ na środowisko.

Dlatego współpracujemy z najbardziej utalentowanymi pracownikami akademickimi w wielu obszarach dyscyplin naukowych obejmujących m.in. materiałoznawstwo, technologie informatyczne, energoelektronikę, elektromagnetyzm.

ABB ponosi znaczne nakłady finansowe na współpracę z uczelniami, co znajduje odzwierciedlenie w partnerskich relacjach z ponad 70. uniwersytetami na całym świecie. Rozwijamy dzięki temu partnerstwu fundamentalne technologie o długofalowym znaczeniu, jak też pracujemy nad średnio- i krótkoterminowymi ewolucyjnymi innowacjami mającymi wpływ na istniejące produkty i usługi.

Zachęcamy zespoły badawcze zainteresowane współpracą z ABB do skontaktowania się z najbliższym Centrum Badawczym ABB poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Centra Badawcze ABB są zlokalizowane w Chinach, Niemczech, Indiach, Polsce, Szwecji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych. Prosimy wybrać jeden z wymienionych krajów z rozwijalnej listy, by czas odpowiedzi był najbardziej optymalny.


Zasady współpracy

Współpraca jest ustrukturyzowana i może przybierać następujące formy:

  • Badania prowadzone i w przeważającej mierze fundowane przez ABB; dotyczy projektów komercyjnych prowadzonych we współpracy z wybranymi ośrodkami akademickimi, które np. posiadają kompetencje, których nie posiada ABB 
  • Fundusz celowy; przykładem może być międzynarodowa nagroda badawcza ABB Research Award im. Hubertusa von Grünberga. 
  • Strategiczne partnerstwo akademickie: podejmujemy współpracę z wiodącymi uniwersytetami by rozwijać projekty badawcze i edukacyjne wsparte cyklicznymi warsztatami i seminariami, oferujemy absolwentom miejsce pracy itp.
  • Wspieramy programy prac doktorskich o znaczeniu przemysłowym; finansujemy prace doktorskie pracowników ABB, które mają odpowiednie zastosowanie komercyjne.
  • Konsorcja z agendami rządowymi oraz partnerami bizesowymi i akademickimi, mającymi na celu prowadzenie projektów dla obopólnych korzyści, których celem jest wdrożenie technologii w praktyce.
  • Współpraca z profesorami, którzy dzielą swoje obowiązki zawodowe pomiędzy ABB a uczelnią. Prowadzą oni komercyujne projekty, prowadzą prace doktorskie oraz kształtują programy edukacyjne na partnerskich uczelniach.

Linki powiązane