Platforma Automation Builder

Platforma Automation Builder to rdzeń pakietu, który łączy kilka odrębnych dotąd programów w jedno spójne rozwiązanie. Dzięki dobrej integracji możliwe stało się  wygodne i wydajne zarządzanie projektami. Dodatkowo platforma udostępnia funkcje pomocnicze takie jak: instalowanie i uaktualnianie poszczególnych elementów składowych pakietu czy też obsługę bazy z plikami konfiguracyjnymi urządzeń.

Automation Builder to oprogramowanie będące odpowiedzią na współczesne wyzwania automatyki przemysłowej takie jak:

  • konieczność zwiększania wydajności za pomocą szybszych i bardziej skomplikowanych algorytmów sterowania,
  • oczekiwanie poprawy bezpieczeństwa poprzez zintegrowanie funkcji bezpieczeństwa w jednym systemie,
  • wymaganie wdrażania złożonych rozwiązań z wykorzystaniem wielu protokołów komunikacyjnych.

Produktywność oznacza wytwarzanie więcej i szybciej za pomocą mniejszych zasobów. Nasze zintegrowane narzędzia programowe pozwalają na wydajne wdrożenia przy zachowaniu pełnej kontroli nad prowadzonym projektem poprzez m.in.:

  • Zarządzanie użytkownikami oraz prawami dostępu do elementów projektu.
  • Łatwe archiwizowanie projektów w postaci jednego pliku.
  • Szybszą wymianę danych z oprogramowaniem klasy CAD oraz z MS Excel.
  • Wygodne parametryzowanie i uruchamianie wielu napędów podłączonych za pomocą magistrali obiektowej do sterownika PLC.
  • Ujednolicone zarządzanie różnymi urządzeniami w projekcie dzięki czytelnemu drzewu projektu.
  • Posiadanie zawsze najnowszych informacji o produktach ABB dzięki wbudowanemu oknu przeglądarki internetowej.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oprogramowanie i uaktualnienia

Loading documents
Select region / language