Global site

Pobierz oprogramowanie Automation Builder

Pakiet Automation Builder jest dostępny z licencjami: Basic (podstawową), Standard (standardową) i Premium (rozszerzoną). Każda z wymienionych licencji udostępnia inny zakres funkcji oprogramowania, dzięki czemu możliwe jest zakupienie licencji najbardziej optymalnej z punktu widzenia najczęściej tworzonych maszyn lub instalacji.

Rozpocznij pracę już teraz: oprogramowanie można pobrać korzystając z odnośnika poniżej.
Podczas pierwszego uruchomienia należy dokonać wyboru licencji:   

  • 30-dniowa licencja próbna - pozwala przetestować wszystkie funkcjonalności objęte odpłatnymi wersjami Standard lub Premium,
  • Bezpłatna licencja Basic
  • Odpłatne licencje Standard lub Premium (mogą być aktywowane w dowolnym czasie po zainstalowaniu pakietu Automation Builder z menu: Tools > Install additional license)

Kompatybilność wsteczna: możliwe jest zainstalowanie tzw. profili zgodności z projektami utworzonymi w starszych wersjach pakietu, co umożliwia także ich konwersję do najnowszej wersji. Opcjonalnie można także zainstalować starsze wersje pakietu dostępne poniżej.


Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Najnowsza wersja (zalecana): Automation Builder 2.2

Poprzednie wersje oprogramowania Automation Builder

 

Automation Builder 2.2 - Cechy i docelowy sprzęt

Automation Builder 2.2 wymaga zakupienia i aktywowania licencji.
  • Licencje zakupione dla Automation Builder 2.0 i 2.1 obejmują najnowszą wersję 2.2.
  • Licencje zakupione dla Automation Builder 1.x nie są zgodne z Automation Builder 2.x.

Dodatkowe szczegóły odnośnie cyklu życia oprogramowania dostępne są u lokalnych przedstawicieli ABB.

Wsparcie dla programowania przemienników częstotliwości ACS880 zostało zakończone i nie jest już dostępne w aktualnej wersji 2.2. Funkcja ta jest natomiast cały czas dostępna w poprzednich wersjach pakietu. Planowane jest wkrótce wprowadzenie nowego narzędzia o nazwie Drive Application Builder, które będzie oferowało podobną funkcjonalność.

Pozostałe narzędzia służące parametryzacji napędów ABB czyli:

  • Drive Manager
  • Drive composer pro

są nadal dostępne w ramach pakietu Automation Builder.

Uwaga: W celu poprawnej konwersji plików projektów utworzonych we wcześniejszej wersji Automation Builder wysoce zalecane jest przed odinstalowaniem starszego opgramowania zapisanie wszystkich projektów w postaci plików archiwów (Menu File --> Project Archive --> Save/Send Archive...).

Automation Builder 2.2
Cechy i docelowy sprzęt
Basic
Funkcje
podstawowe             
BEZPŁATNIE
Standard
Funkcje       
integracji
urządzeń
Premium
Funkcje   
zwiększające
wydajność
Wydajne integrowanie
układów automatyki
   Integrowanie układów automatyki opartych na: sterownikach PLC standardowych,
   i bezpieczeństwa, napędach i serwonapędach,  panelach HMI i SCADA.
Wbudowane narzędzie do instalowania i uaktualniania pakietu (online i offline)
Wygodne archiwizowanie projektów i tworzenie kopii zapasowych.
Zarządzenie plikiem projektu w jego cyklu życia (profile i migracja wersji).
Kilka wersji językowych interfejsu: EN, DE, ES, FR, CN.
Łatwiejsza standaryzacja projektów dzięki importowaniu/eksportowaniu obiektów, wielowariantowej konfiguracji PLC oraz możliwości autodeklarowania sygnałów dla modułów wejść/wyjść.
Wydajna praca dzięki kopiowaniu obiektów w projekcie oraz pomiędzy projektami w różnych          
oknach Automation Builder.       
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia ABB.
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia spoza oferty ABB.
Import/eksport mapowania zmiennych za pomocą pllików .CSV (oraz za pomocą mechanizmów Kopiuj/Wklej).
Import/eksport danych urządzeń i mapowania zmiennych protokołu IEC 60870-5-104.
Śledzenie zmian poprzez porównywanie projektów.    
Automatyzacja pracy z projektem za pomocą języka skryptowego Python.    
Edytor plików urządzeń Modbus dla narzędzia Open Device Integration.    
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology.    ○
Praca w grupach i zarządzanie wersjami za pomocą Professional Version Control wraz z Subversion.    ○
PLC
(AC500 V2)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC).
Wgrywanie i zmiany online programu oraz aktualizacja oprogramowania systemowego sprzętu w jednym lub wielu PLC.
Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie.
Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM).
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104.
Wygodne parametryzowanie urządzeń z Modbus dzięki narzędziu Open Device Integration.   ● 
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN.
Konifgurowanie i biblioteka dla systemu pomiarów drgań CMS.   ●  ● 
Programowanie w językach C/C++ (kompilator na licencji GNU).

Wirtualne testowanie aplikacji PLC w technologii Virtual Commissioning Technology.

   ○
Dotyczy: AC500-eCo, AC500 (V2), AC500-XC, AC500-S, lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść.
PLC
(AC500 V3)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC).  ●  ●  ●
 Wgrywanie i zmiany online programu w PLC.  ●  ●  ●
 Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie.  ●  ●  ●
 Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM).  ●  ●  ●
 Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, IEC60870-5-104, CAN.  ●  ●  ●
 Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, EtherCAT.    ●  ●

Dotyczy: AC500 (V3) oraz lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść.

PLC
bezpieczeństwa (AC500-S)
   Programowanie PLC bezpieczeństwa (języki: LD, FBD, ST).
Konfigurowanie protokołu PROFIsafe.
Dotyczy: CPU bezpieczeństwa, modułów wejść/wyjść bezpieczeństwa,  urządzeń podłączonych
poprzez PROFIsafe.
Logika bezpieczeństwa (poza AC500)    Programowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem programu Pluto Manager.
Dotyczy: Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa Pluto.
Oprogramowanie SCADA    Zintegrowane oprogramowanie SCADA zenon.  
Dotyczy: ABB zenon.
Panele operatorskie    Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600 i CP600-Pro w oprogramowaniu Panel Builder (PB610).
Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600-eCo w oprogramowaniu Panel Builder (PB610).
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC.
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology. ○  ● 
Dotyczy: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R.
Napędy
   Zarządzanie napędami, konfigurowanie i diagnostyka łącznie z wygodnym mapowaniem zmiennych do PLC.
Narzędzie Drive Composer Pro.
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology.   ○ 
Dotyczy: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, ACSM1.
Pozycjonowanie
   Programowanie i uruchamianie z wykorzystaniem programu Mint WorkBench.
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC.
Dotyczy: MicroFlex e150, Motiflex e180, Motiflex e190.
Modbus TCP
   Konfigurowanie wysp interfejsowych Modbus TCP.
Dotyczy: CI521-MODTCP, CI522-MODTCP.
Rozwiązania
(biblioteki aplikacyjne)
   Biblioteka do komunikacji z napędami (PS553-DRIVES).
Biblioteka pozycjonowania  dla AC500 V2 (PS552-MC-E).
Biblioteka dla fotowoltaiki (PS562-SOLAR).
Bilioteka dla pompowni wraz z buforowaniem danych (PS563-WATER).
Biblioteka kontroli temperatury w wytłaczarkach (PS564-TEMPCTRL).
Biblioteka dla komunikacji za pomocą protokołu BACnet (PS565-BACnet-ASC). ○ 
Biblioteka dla obsługi AC500-HA (redundancja z protokołem CS31). ●  ● 
Biblioteka dla obsługi AC500-HA (redundancja z protokołem Modbus TCP).
Biblioteka dla obsługi PackML (*).   ● 
Biblioteka obsługi protokołu FTP klient (PS554) (*).   ● 
Biblioteka obsługi AC500 CMS (przetwarzanie sygnałów drgań) (*).   ● 
Biblioteka dla pompowni (PS571) (*).    ● 
Biblioteka dla obsługi wybranych funkcji HVAC (*).   ● 
Biblioteka obsługi protokołu IEC61850 (dla AC500 V3).
Inne cechy    Narzędzie seryjnego wgrywania aplikacji dla rozległych instalacji z wieloma PLC.
Serwer OPC, narzędzie IP Configuration.
Systemy operacyjne    Zalecane: Windows 7 32/64-bitowe, Windows 8.1 32/64-bitowe, Windows 10 32/64-bitowe (1)
Wymagania dla komputera    Minimum: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB wolnego miejsca na dysku.

● w standardzie
○ opcjonalnie (wymagana dodatkowa licencja) - zintegrowane narzędzie / cecha / biblioteka
◊ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) - odrębne narzędzie / cecha / biblioteka niezintegrowane z Automation Builderem
(1) wsparcie dla Windows Server jest ograniczone.
(*) Technology Preview: są to wstępne wersje programów / cech / bibliotek, które nie mogą być traktowane jako produkty finalne oraz nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. ABB nie zaleca stosowania tych rozwiązań w rzeczywistych, odpowiedzialnych projektach.


Automation Builder 2.1 - Cechy i docelowy sprzęt

Uwaga: zalecamy zainstalowanie Automation Builder 2.2.
Jeśli istnieje potrzeba modyfikowania projektów utworzonych w Automation Builder 2.1 można zainstalować Automation Builder 2.2 z profilem kompatybilności Automation Builder 2.1.
Automation Builder 2.1
Cechy i docelowy sprzęt
Basic
Funkcje
podstawowe             
BEZPŁATNIE
Standard
Funkcje       
integracji
urządzeń
Premium
Funkcje   
zwiększające
wydajność
Wydajne integrowanie
układów automatyki
   Integrowanie układów automatyki opartych na: sterownikach PLC standardowych,
   i bezpieczeństwa, napędach i serwonapędach,  panelach HMI i SCADA.
Wbudowane narzędzie do instalowania i uaktualniania pakietu (online i offline)
Wygodne archiwizowanie projektów i tworzenie kopii zapasowych.
Zarządzenie plikiem projektu w jego cyklu życia (profile i migracja wersji).
Kilka wersji językowych interfejsu: EN, DE, ES, FR, CN.
Łatwiejsza standaryzacja projektów dzięki importowaniu/eksportowaniu obiektów, wielowariantowej
konfiguracji PLC oraz możliwości autodeklarowania sygnałów dla modułów wejść/wyjść.
Wydajna praca dzięki kopiowaniu obiektów w projekcie oraz pomiędzy projektami w różnych          
oknach Automation Builder.       
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia ABB.
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia spoza oferty ABB.
Import/eksport mapowania zmiennych za pomocą pllików .CSV (oraz za pomocą mechanizmów Kopiuj/Wklej).
Import/eksport danych urządzeń i mapowania zmiennych protokołu IEC 60870-5-104.
Śledzenie zmian poprzez porównywanie projektów.    
Automatyzacja pracy z projektem za pomocą języka skryptowego Python.    
Edytor plików urządzeń Modbus dla narzędzia Open Device Integration.    
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology.     ○ 
Praca w grupach i zarządzanie wersjami za pomocą Professional Version Control wraz z Subversion.     ○ 
PLC
(AC500 V2)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC).
Wgrywanie i zmiany online programu oraz aktualizacja oprogramowania systemowego sprzętu w jednym lub wielu PLC.
Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie.
Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM).
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104.
Wygodne parametryzowanie urządzeń z Modbus dzięki narzędziu Open Device Integration.   ● 
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN.
Konifgurowanie i biblioteka dla systemu pomiarów drgań CMS.   ●  ● 
Programowanie w językach C/C++ (kompilator na licencji GNU).

Wirtualne testowanie aplikacji PLC w technologii Virtual Commissioning Technology.

   
Dotyczy: AC500-eCo, AC500 (V2), AC500-XC, AC500-S, lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść.
PLC
(AC500 V3)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC).  ●  ●  ●
 Wgrywanie i zmiany online programu w PLC.  ●  ●  ●
 Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie.  ●  ●  ●
 Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM).  ●  ●  ●
 Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, IEC60870-5-104, CAN.  ●  ●  ●
 Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, EtherCAT.    ●  ●

Dotyczy: AC500 (V3) oraz lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść.

PLC
bezpieczeństwa (AC500-S)
   Programowanie PLC bezpieczeństwa (języki: LD, FBD, ST).
Konfigurowanie protokołu PROFIsafe.
Dotyczy: CPU bezpieczeństwa, modułów wejść/wyjść bezpieczeństwa,  urządzeń podłączonych
poprzez PROFIsafe.
Logika bezpieczeństwa (poza AC500)    Programowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem programu Pluto Manager.
Dotyczy: Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa Pluto.
Oprogramowanie SCADA    Zintegrowane oprogramowanie SCADA zenon.  
Dotyczy: ABB zenon.
Panele operatorskie    Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600 w oprogramowaniu Panel Builder (PB610).
Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600-eCo w oprogramowaniu Panel Builder (PB610).
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC.
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology. ○  ● 
Dotyczy: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R.
Napędy
   Programowanie przemienników częstotliwości (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC).
Zarządzanie napędami, konfigurowanie i diagnostyka łącznie z wygodnym mapowaniem zmiennych do PLC.
Narzędzie Drive Composer Pro.
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology.    
Dotyczy: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (1), ACSM1.
Pozycjonowanie
   Programowanie i uruchamianie z wykorzystaniem programu Mint WorkBench.
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC.
Dotyczy: MicroFlex e150, Motiflex e180, Motiflex e190.
Modbus TCP
   Konfigurowanie wysp interfejsowych Modbus TCP.
Dotyczy: CI521-MODTCP, CI522-MODTCP.
Rozwiązania
(biblioteki aplikacyjne)
   Biblioteka do komunikacji z napędami (PS553-DRIVES).
Biblioteka pozycjonowania  dla AC500 V2 (PS552-MC-E).
Biblioteka dla fotowoltaiki (PS562-SOLAR).
Bilioteka dla pompowni wraz z buforowaniem danych (PS563-WATER).
Biblioteka kontroli temperatury w wytłaczarkach (PS564-TEMPCTRL).
Biblioteka dla komunikacji za pomocą protokołu BACnet (PS565-BACnet-ASC). ○ 
Biblioteka dla obsługi AC500-HA (redundancja z protokołem CS31). ●  ● 
Biblioteka dla obsługi AC500-HA (redundancja z protokołem Modbus TCP).
Biblioteka dla obsługi PackML (*).   ● 
Biblioteka obsługi protokołu FTP klient (PS554) (*).   ● 
Biblioteka obsługi AC500 CMS (przetwarzanie sygnałów drgań) (*).   ● 
Biblioteka dla pompowni (PS571) (*).    ● 
Biblioteka dla obsługi wybranych funkcji HVAC (*).   ● 
Biblioteka obsługi protokołu IEC61850 (dla AC500 V3).
Inne cechy    Narzędzie seryjnego wgrywania aplikacji dla rozległych instalacji z wieloma PLC.
Serwer OPC, narzędzie IP Configuration.
Systemy operacyjne    Zalecane: Windows 7 32/64-bitowe, Windows 8.1 32/64-bitowe, Windows 10 32/64-bitowe (2)
Wymagania dla komputera    Minimum: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB wolnego miejsca na dysku.

● w standardzie
○ opcjonalnie (wymagana dodatkowa licencja) - zintegrowane narzędzie / cecha / biblioteka
◊ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) - odrębne narzędzie / cecha / biblioteka niezintegrowane z Automation Builderem
(1) ) w przemienniku częstotliwości wymagana jest dodatkowa licencja systemu uruchomieniowego (ang. runtime) - kod zamówieniowy +N8010.
(2) wsparcie dla Windows Server jest ograniczone.
(*) Technology Preview: są to wstępne wersje programów / cech / bibliotek, które nie mogą być traktowane jako produkty finalne oraz nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. ABB nie zaleca stosowania tych rozwiązań w rzeczywistych, odpowiedzialnych projektach.

Automation Builder 2.0 - Cechy i docelowy sprzęt

Uwaga: zalecamy zainstalowanie Automation Builder 2.1.
Jeśli istnieje potrzeba modyfikowania projektów utworzonych w Automation Builder 2.0 można zainstalować Automation Builder 2.1 z profilem kompatybilności Automation Builder 2.0.

Automation Builder 2.0
Cechy i docelowy sprzęt
Basic
Funkcje
podstawowe
BEZPŁATNIE
Standard
Funkcje
integracji
urządzeń
Premium
Funkcje
zwiększające
wydajność
Wydajne integrowanie układów automatyki    Integrowanie układów automatyki opartych na: sterownikach PLC standardowych
   i bezpieczeństwa, napędach, serwonapędach, panelach HMI, robotach przemysłowych 
Wbudowane narzędzie do zarządzania instalacją i uaktualnieniami pakietu
Wygodne archiwizowanie projektów oraz tworzenie automatycznych kopii
Zarządzanie plikiem projektu w jego cyklu życia (profile i migracja wersji)
Kilka wersji językowych interfejsu: EN, DE, ES, FR, CN
Łatwiejsza standaryzacja projektów dzięki importowaniu/eksportowaniu obiektów, wielowariantowej konfiguracji PLC oraz możliwości autodeklarowania sygnałów dla modułów wejść/wyjść tego samego typu
Wydajna praca dzięki kopiowaniu obiektów w ramach projektu oraz pomiędzy projektami w różnych oknach Automation Builder-a
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia ABB
Wymiana danych z oprogramowaniem klasy ECAD: EPLAN® / Zuken E3® - urządzenia spoza oferty ABB
Import/eksport mapowania zmiennych za pomocą pllików .CSV (oraz za pomocą mechanizmów Kopiuj/Wklej)
Import/eksport danych urządzeń i mapowania zmiennych protokołu IEC 60870-5-104
Porównywanie projektów    
Edytor plików urządzeń Modbus dla narzędzia Open Device Integration    
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology     ○ 
Praca w grupach i zarządzanie wersjami za pomocą Professional Version Control wraz z Subversion     ○ 
Projektowanie funkcjonalne za pomocą Professional Application Composer     
Projektowanie zorientowane obiektowo za pomocą Professional UML     ○ 
Analiza kodu aplikacji za pomocą Professional Static Analysis    
Optymalizacja kodu aplikacji za pomocą Professional Profiler     ○ 
Testowanie systemu, jego modułów i testy regresji za pomocą Professional Test Manager
PLC 
(AC500 V2)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC)
Wgrywanie i zmiany online programu w jednym lub wielu PLC
Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie
Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM)
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104
Wygodne parametryzowanie urządzeń z Modbus RTU/TCP dzięki narzędziu Open Device Integration   ● 
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN
Programowanie w językach C/C++ (kompilator GNU)

Wirtualne testowanie aplikacji PLC w technologii Virtual Commissioning Technology

   
Dotyczy: AC500-eCo, AC500 (V2), AC500-XC, AC500-S, lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść
PLC
(AC500 V3)
   Programowanie PLC (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC)  ●  ●  ●
Wgrywanie i zmiany online programu w PLC  ●  ●  ●
Symulowanie aplikacji PLC i jej testowanie  ●  ●  ●
Wbudowane narzędzie do identyfikowania i uaktualniania oprogramowania systemowego sprzętu (CPU i CM)  ●  ●  ●
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, IEC60870-5-104, CAN  ●  ●  ●
Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, EtherCAT    ●  ●
Wirtualne testowanie aplikacji PLC w technologii Virtual Commissioning Technology      ○

Dotyczy: AC500 V3 i obsługiwanych lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść

PLC
bezpieczeństwa
   Programowanie PLC bezpieczeństwa (języki: LD, FBD, ST)
Konfigurowanie protokołu PROFIsafe
Dotyczy: CPU bezpieczeństwa, modułów wejść/wyjść bezpieczeństwa, urządzeń podłączonych poprzez PROFIsafe
Funcje bezpieczeństwa 
(poza PLC AC500)
   Programowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem programu Pluto Manager
Dotyczy: programowalny przekaźnik bezpieczeństwa Pluto
Oprogramowanie SCADA    Projektowanie aplikacji w oprogramowaniu ABB zenon  
Dotyczy: ABB zenon
Panele operatorskie    Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600 w oprogramowaniu Panel Builder (PB610)
Projektowanie interfejsu HMI dla paneli CP600-eCo w oprogramowaniu Panel Builder (PB610) ●   ●
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology ○  ● 
Dotyczy: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R
Napędy    Programowanie napędów przemysłowych (języki: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC)
Zarządzanie napędami, konfigurowanie i diagnostyka łącznie z wygodnym mapowaniem zmiennych
Narzędzie Drive Composer Pro
Wirtualne testowanie aplikacji w technologii Virtual Commissioning Technology    
Dotyczy: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (1), ACSM1
Pozycjonowanie    Programowanie i uruchamianie z wykorzystaniem programu Mint WorkBench
Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC
Asystent tworzenia aplikacji pozycjonowania w Automation Builder (*)     ● 
Dotyczy: MicroFlex e150, Motiflex e190    
Robotyka    Programowanie robotów przemysłowych IRB za pomocą narzędzia RobotStudio Basic
Programowanie robotów przemysłowych IRB za pomocą narzędzia RobotStudio Premium
Wymiana listy zmiennych (ang. tags) pomiędzy PLC, a kontrolerem robota
Dotyczy: IRC5 (z wybranymi opcjami komunikacji)
Rozwiązania
   Biblioteka dla komunikacji z napędami (PS553-DRIVES)
Biblioteka pozycjonowania dla AC500 V2 (PS552-MC-E)
Biblioteka pozycjonowania dla AC500 V3 (PS5520-MC) (*) ● 
Biblioteka dla fotowoltaiki (PS562-SOLAR)
Bilioteka dla pompowni wraz z buforowaniem danych (PS563-WATER)
Biblioteka dla wytłaczarek (PS564-TEMPCTRL)
Biblioteka dla komunikacji za pomocą protokołu BACnet (PS565-BACnet-ASC) ○ 
Biblioteka do obsługi AC500-HA (redundancja)
Biblioteka dla obsługi funkconalności PackML (*)   ● 
Biblioteka dla obsługi protokołu FTP klient (PS554) (*)   ● 
Biblioteka dla obsługi AC500 CMS (przetwarzanie sygnałów drgań) (*)   ● 
Biblioteka dla pompowni (PS571) (*)    ● 
Biblioteka wybranych funkcji HVAC (*)  
Inne cechy    Mechanizm seryjnego wgrywania aplikacji dla rozległych instalacji z wieloma PLC
Serwer OPC, narzędzie IP Configuration
Obsługiwane sysetemy operacyjne PC    Zalecane: Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit
Wymagania dla PC    Minimum: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB wolnego miejsca na dysku

● w standardzie
○ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) - zintegrowane narzędzie / cecha / biblioteka
◊ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) - odrębne narzędzie / cecha / biblioteka niezintegrowane z Automation Builderem
(1) w napędzie wymagana jest dodatkowa licencja systemu uruchomieniowego (ang. runtime) - kod zamówieniowy +N8010
(*) Technology Preview: są to wstępne wersje programów / cech / bibliotek, które nie mogą być traktowane jako produkty finalne oraz nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. ABB nie zaleca stosowania tych rozwiązań w rzeczywistych, odpowiedzialnych projektach.

Automation Builder 1.2 - Cechy i docelowy sprzęt

Uwaga: zalecamy zainstalowanie Automation Builder 2.0.
Jeśli istnieje potrzeba modyfikowania projektów utworzonych w Automation Builder 1.2 można zainstalować Automation Builder 2.0 z profilem kompatybilności Automation Builder 1.2.

Automation Builder 1.2
Cechy i docelowy sprzęt

Basic
Funkcje podstawowe
BEZPŁATNIE

Standard
Funkcje integracji urządzeń

Premium
Wydajność i współpraca

Wydajne integrowanie układów automatyki

Integrowanie układów automatyki opartych na urządzeniach: PLC standardowych i bezpieczeństwa, robotach przemysłowych, napędach, serwonapędach, panelach operatorskich…

Wbudowane narzędzie do zarządzania instalacją i uaktualnianiem pakietu

Wygodne archiwizowanie projektów oraz tworzenie automatycznych kopii plików

Zarządzanie plikiem projektu w długim cyklu życia (profile i migracja wersji)

Kilka wersji językowych interfejsu (EN, DE, ES, FR, CN)

Łatwiejsza standaryzacja w projektach dzięki importowaniu/eksportowaniu obiektów, wielo-wariantowym konfiguracjom PLC oraz możliwości rozszerzonego generowania list sygnałów dla tych samych typów modułów wejść/wyjść

Wydajniejsza praca dzięki kopiowaniu obiektów i struktur w ramach projektu oraz pomiędzy projektami w różnych oknach Automation Builder-a

Praca w grupach oraz zarządzanie wersjami dzięki Project Version Control

Wymiana danych urządzeń ABB z ECAD – PLC AC500 i EPLAN® / Zuken E3®

Wymiana danych urządzeń obcych z ECAD – PLC AC500 i EPLAN® / Zuken E3®

Import/eksport zmiennych do/z plików .CSV oraz poprzez mechanizm Kopiuj/Wklej

Import/eksport urządzeń, zmiennych oraz obiektów IEC 60870-5-104

Porównywanie projektów

PLC

Programowanie PLC (w językach: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC)

Wgrywanie i zmiany online programu w jednym lub wielu sterownikach

Symulowanie aplikacji PLC oraz jej testowanie

Wbudowany mechanizm identyfikacji i uaktualniania oprogramowania systemowego (ang. firmware) jednostek CPU oraz modułów komunikacyjnych

Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104

Konfigurowanie protokołów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN

Programowanie w językach C/ C++ (kompilator na licencji GNU)

Dotyczy: AC500-eCo, AC500, AC500-XC, AC500-S, lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść

PLC bezpieczeństwa

Programowanie PLC bezpieczeństwa (w językach: LD, FBD, ST)

Konfigurowanie protokołu PROFIsafe

Dotyczy: AC500-S, lokalnych i zdalnych modułów wejść/wyjść bezpieczeństwa – łącznie z modułami standardowymi

Panele operatorskie

Projektowanie interfejsu operatora w oprogramowaniu Panel Builder (dla paneli CP600)

Projektowanie interfejsu operatora w oprogramowaniu Panel Builder Basic (dla paneli CP600-eCo)

Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC

Dotyczy: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R

Napędy

Programowanie napędów przemysłowych (w językach: IL, LD, FBD, SFC, ST oraz CFC)

Zarządzanie napędami, diagnostyka i konfigurowanie łącznie z mapowaniem zmiennych w PLC

Obsługa napędów za pomocą narzędzia Drive Composer Pro

Dotyczy: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (1), ACSM1

Pozycjonowanie

Konfigurowanie i programowanie serwonapędów za pomocą narzędzia Mint WorkBench

Importowanie listy zmiennych (ang. tags) z PLC

Dotyczy: MicroFlex e150, Motiflex e180

Robotyka

Konfigurowanie i programowanie robotów IRBza pomocą narzędzia Robot Studio Basic

Konfigurowanie i programowanie robotów IRB za pomocą narzędzia Robot Studio Premium

Wymiana listy zmiennych pomiędzy kontrolerem IRC5 a PLC AC500

Dotyczy: IRC5 (z wybranymi opcjami komunikacji)

Rozwiązania

PS553-DRIVES – biblioteka dla komunikacji z napędami ABB

PS552-MC-E PLCopen® Motion – biblioteka synchronizowania i pozycjonowania osi

PS562-SOLAR Solar – biblioteka dla sterowania panelami fotowoltaicznymi

PS563-WATER Water – biblioteka dla sterowania pompami i buforowania danych

PS564-TEMPCTRL Temperature – biblioteka dla sterowania temperaturami w wytłaczarkach

PS565-BACnet-ASC – biblioteka dla komunikacji za pomocą protokołu BACnet MS/TP oraz IP

PS501-S Safety library – biblioteka dla programowania sterowników bezpieczeństwa AC500-S

 

AC500 High Availability (HA)library– biblioteka dla obsługi PLC w układzie redundantnym

 

Inne

Mechanizm automatycznego wgrywania aplikacji dla rozległych instalacji z wieloma PLC

Serwer OPC, IP Configuration tool

System operacyjny PC

Zalecane: Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit

Wymagania dla PC

Minimum: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB wolnej przestrzeni na dysku

● wbudowane
○ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) – zintegrowane jako narzędzie/cecha,
◊ opcjonalne (wymagana dodatkowa licencja) – odrębne narzędzie/cecha poza oprogramowaniem Automation Builder
(1) w napędzie wymagana jest dodatkowo licencja systemu uruchomieniowego (ang. runtime) – kod zamówieniowy +N8010

 

Loading documents