Global site

Programowanie napędów

Zaawansowane napędy ABB oferują możliwość decentralizacji algorytmów sterowania dzięki opcjonalnie wbudowanej funkcjonalności PLC. Programowanie odbywa się zgodnie z normą IEC61131-3, a przygotowany kod wykonywany jest w napędach przemysłowych ACS880 oraz sterownikach tyrystorowych DCT880.

  • Dzięki zgodności ze wspomnianą powyżej normą wiedza zdobyta podczas programowania sterowników PLC może zostać bezpośrednio wykorzystana do tworzenia algorytmów sterowania dla napędów. Możliwe jest nawet przeniesienie gotowych fragmentów kodu z PLC do napędów jeśli wymaga tego aplikacja
  • Powyższe pozwala uzyskać najlepsze efekty w zakresie wydajności oraz pewności działania maszyn lub lini produkcyjnych ponieważ centralna logika zaprogramowana w sterowniku PLC otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci funkcji logicznych w wybranych napędach technologicznych
  • Pakiet narzędziowy Automation Builder zapewnia pełną elastyczność w trakcie projektowania i uruchamiania układu, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne rozdzielenie zadań dla poszczególnych komponentów maszyny lub instalacji.

Ważna informacja o cyklu życia oprogramowania:
Opisana powyżej funkcja programowania napędów nie jest już dostępna w wersji Automation Builder 2.2 i nowszych. Dla urządzeń ACS880, DCS880 oraz DCT880 udostępniono inne oprogramowanie o nazwie Drive Application Builder.

W celu umożliwienia serwisowania istniejących aplikacji wykorzystujących wymienione funkcje nadal możliwe jest korzystanie z nich w ramach starszych profili zgodności pakietu Automation Builder.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Related links

Loading documents