Sterowniki PLC

AC500, AC500-S, AC500-eCo oraz odmiana AC500-XC tworzą łącznie skalowalną, wszechstronną platformę PLC umożliwiającą tworzenie układów sterowania o niemal dowolnym stopniu złożoności dla wielu różnych zastosowań. Przykładowe zastosowania obejmują m.in.: instalacje o wysokiej dostępności (z redundancją), pracujące w trudnych warunkach środowiskowych, wibrodiagnostykę maszyn, pozycjonowanie i synchronizację osi napędowych, bezpieczeństwo maszynowe.

Jest to nowoczesna rodzina sterowników PLC, która potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez coraz bardziej skomplikowane, współczesne aplikacje. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji platforma oferuje wyjątkową skalowalność, co pozwala zarówno na etapie projektowania jak i na dowolnym, późniejszym etapie na łatwe dostosowanie możliwości sterownika do zmieniających się wymagań. 

AC500 
Sprawdzony w wielu przemysłowych aplikacjach wydajny PLC. Oferuje szeroki wybór jednostek centralnych o zróżnicowanej mocy obliczeniowej i zasobach pamięci oraz wiele przemysłowych protokołów komunikacyjnych do wyboru.

AC500-eCo
Kompaktowy i ekonomiczny sterownik wyposażony w niezbędne funkcjonalności, kompatybilny z AC500 w zakresie sprzętu i oprogramowania. Zoptymalizowany pod kątem mniejszych maszyn i instalacji.

AC500-S
Sterownik AC500 wyposażony dodatkowo w moduły bezpieczeństwa umożliwiające uzyskanie zgodności układu sterowania ze specyfikacjami SIL3 lub PLe. Przeznaczony w szczególności dla złożonych aplikacji maszynowych wymagających rozbudowanej logiki bezpieczeństwa, a także niektórych zastosowań procesowych.

AC500-XC
Wariant AC500/AC500-S o zwiększonej odporności na warunki środowiskowe takie jak: temperatura, wilgotność, wibracje, korozyjne gazy, obniżone ciśnienie.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language