Moduły wejść/wyjść S500-eCo

AC500-eCo jest dopełnieniem sprawdzonej rodziny AC500 dzięki czemu wpisuje się w koncepcję w pełni skalowalnej platformy automatyzacji, która może rosnąć razem z wymaganiami klientów.

  • Wszystkie jednostki kompaktowe AC500-eCo można rozbudować dodając lokalnie aż do 10 modułów wejść/wyjść
  • Jednostki AC500-eCo są w pełni kompatybilne z AC500 i dlatego do obydwu rodzin sterowników można dodawać moduły wejść/wyjść zarówno serii S500-eCo jaki i S500 w dowolnych konfiguracjach  
  • Konfigurowalne kanały wejść/wyjść umożliwiają zmiany funkcjonalne aplikacji nawet w ostatnim etapie jej uruchamiania.
 
Moduły S500-eCo Ilość i rodzaj kanałów Parametry
DI561 8DI 24 V DC
DI562 16DI 24 V DC
DI571 8DI 100-240 V AC
DI572 16DI 100-240 V AC
DO561 8DO Tranzystorowe
DO562 16DO Tranzystorowe
DO571 8DO Przekaźnikowe
DO572 8DO Traikowe
DO573 16DO Przekaźnikowe
DX561 8DI / 8DO 24 V DC / Tranzystorowe
DX571 8DI / 8DO 24 V DC / Przekaźnikowe
DC561 16DC 24 V DC / Tranzystorowe, konfigurowalne, Interfast
DC562 16DC 24 V DC / Tranzystorowe, konfigurowalne
AI561 4AI V, mA
AI562 2AI RTD
AI563 4AI Termopary
AO561 2AO V, mA
AX561 4AI / 2AO V, mA
FM562 4DI / 2x2PTO PTO dla sterowania 2 osiami

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Loading documents
Select region / language