Jednostka centralna AC500-S

Procesor bezpieczeństwa SM560-S został stworzony, aby umożliwić realizację większości nawet bardzo złożonych aplikacji z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego. Modułowa koncepcja sterownika AC500-S znacznie ułatwia naszym klientom dobór sprzętu do różnych wymagań. Należy pamiętać, aby oprócz jednostki SM560-S dobrać także jedną ze standardowych jednostek AC500: PM57x, PM58x lub PM59x.
  • Możliwość uzyskania poziomu SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) lub PL e (ISO 13849-1).
  • Unikalny przełącznik konfiguracyjny umożliwia wybór trybu pracy jedynie za pomocą śrubokręta.
  • Działanie niezależne od głównego CPU – funkcje bezpieczeństwa będą podtrzymane nawet gdy jest on zatrzymany lub modyfikowany jest program.
  • Rozbudowane możliwości diagnostyczne zgodne z obowiązującymi wytycznymi i normami.
  • Pełne wsparcie dla złożonych obliczeń np. funkcje trygonometryczne pozwalające na obliczanie zakresów ruchów.
  • 3 języki programowania do wyboru: LD, FBD oraz ST (język tekstowy).
  • Rozbudowana kontrola dostępu i środki ochrony projektu.
  • Poza bibliotekami dla AC500-S dostępna także biblioteka standardu PLCopen.
  • Łatwe tworzenie własnych bibliotek dla aplikacji bezpieczeństwa.
  • Możliwość przyłączania urządzeń za pomocą magistrali PROFINET i protokołu PROFIsafe.

AC500-S dostępny jest także w wykonaniu wzmocnionym XC (eXtreme Conditions) z przeznaczeniem do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Produkty powiązane

Loading documents
Select region / language