Moduły wejść/wyjść S500-XC

Uważamy, że rozbudowa układu sterowania i dodawanie do niego kolejnych urządzeń powinny być czynnościami prostymi. Dlatego właśnie oferujemy moduły z wielofunkcyjnymi kanałami wejść/wyjść, które można wygodnie konfigurować z poziomu oprogramowania narzędziowego. Większość z nich dostępna jest także w wykonaniu S500-XC.

W zależności od potrzeb moduły mogą być podłączone do sterownika PLC:

  • Lokalnie za pomocą magistrali CPU – maksymalnie 10 modułów.
  • Zdalnie za pomocą modułów interfejsowych – maksymalnie 10 modułów lokalnych dla każdego modułu interfejsowego komunikującego się z CPU za pomocą magistrali komunikacyjnej (całkowita liczba modułów zależy od rodzaju magistrali).
  • Moduły posiadają rozbudowaną diagnostykę oraz wielofunkcyjne wejścia i wyjścia

Cyfrowe Ilość kanałów Opis
DI524-XC 32DI 32 wej. tranzystorowe 24 V DC, szybkie liczniki
DC522-XC 16DC 16 wej./wyj. tranzystorowych 24 V DC, szybkie liczniki
DC523-XC 24DC 24 wej./wyj. tranzystorowych 24 V DC, szybkie liczniki
DC532-XC 16DI 16DC 16 wej., 16 wyj. tranzystorowych 24 V DC 0.5A, szybkie liczniki
DX522-XC 8DI 8DO 8 wej. tranzystorowych 24 V DC, 8 wyj. przekaźnikowych
DO524-XC 32DO 32 wyj. tranzystorowe 24 V DC, 0.5A

   

 
Analogowe Ilość kanałów Opis
AI523-XC 16AI 16 wej. V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521-XC 4AI 4AO 4 wej. V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, 4 wyj. V, mA
AX522-XC 8AI 8AO 8 wej. V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, 8(4) wyj. V, mA
AO523-XC 16AO 16(8) wyj. V, mA
AI531-XC 8AI 8AO 8 wej. V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Termopary
 
Specjalne Ilość kanałów Opis
DA501-XC 16DI 8DC 4AI 2AO Moduł wej./wyj. cyfrowych i analogowych
CD522-XC 2DI 8DC Moduł wejść dla 2 enkoderów INC/ABS, wyj. PWM, 8 wej./wyj. konfigurowalnych
DC541-XC 8DC 8 wej./wyj. konfigurowalnych, szybkie liczniki lub przerwania

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Produkty powiązane

Loading documents
Select region / language