AC500 CMS - System monitorowania stanu maszyn

Rozwiązanie oparte na sprawdzonej platformie PLC AC500.

AC500 CMS umożliwia optymalizację zasobów produkcyjnych dzięki ciągłym pomiarom drgań maszyn i ich analizie. Wykorzystując uzyskane z systemu dane możecie Państwo wnioskować o kondycji urządzeń i lepiej planować remonty, a tym samym poprawić dostępność parku maszynowego i zmniejszyć koszty serwisowe. Nowy moduł wejść/wyjść S500 o nazwie FM502 jest głównym elementem proponowanego rozwiązania. Układ może być wykorzystany jako urządzenie pomiarowe lub dodatkowo łączyć funkcje zabezpieczeniowe i sterujące.

  • System umożliwia nadzór stanu maszyny oraz jej ochronę (pomiar drgań, prędkości, prądów, napięć).
  • FM502-CMS to moduł funkcyjny wejść/wyjść, który musi być zamontowany w specjalnej podstawce serii TF5x1 razem z jednostką centralną (CPU) AC500 oraz ew. modułami komunikacyjnymi.
  • PM592 CPU to jednostka centralna (CPU) sterownika PLC AC500, która współpracuje z nowym modułem FM502-CMS. Posiada szybki procesor oraz wbudowany dysk SSD o pojemności 4GB.

Parametry modułu FM502-CMS:

  • 128 MB pamięci dla danych
  • 16 wejść analogowych próbkowanych jednocześnie dla sygnałów typu IEPE lub ±10V
  • maks. 50ks/s w rozdzielczości 24-bitowej, kanały konfigurowalne indywidualnie
  • wejście dla czujnika obrotów (enkodera) 5V/24V, maks. 300 kHz, także SSI (1 MHz)
  • dane w wydajnym formacie plików WAV zsynchronizowane z sygnałem z enkodera
  • dane z wejść dostępne dla CPU nawet jeśli nie są rejestrowane - np. dla wykrywania przekroczenia wartości progowych
  • pliki konfiguracyjne, biblioteki, dokumentacja i przykłady dostarczane jako elementy oprogramowania Automation Builder.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Loading documents
Select region / language