Moduły wejść/wyjść S500

Uważamy, że rozbudowa układu sterowania i dodawanie do niego kolejnych urządzeń powinny być czynnościami prostymi. Dlatego właśnie oferujemy moduły z wielofunkcyjnymi kanałami wejść/wyjść, które można wygodnie konfigurować z poziomu oprogramowania narzędziowego.

W zależności od potrzeb moduły mogą być podłączone do sterownika AC500 na różne sposoby:

  • Lokalnie przy użyciu magistrali rozszerzeń sterownika
  • Sterownik można rozbudować w powyższy sposób maksymalnie dziesięcioma modułami
  • Zdalnie przy użyciu popularnych standardów komunikacji przemysłowej
  • Każdą oddaloną od sterownika wyspę można rozbudować także maksymalnie dziesięcioma modułami
  • Proponujemy podejście oparte na maksymalnej wielofunkcyjności: większość modułów oferuje konfigurowalne kanały obsługujące wiele rodzajów sygnałów pomiarowych
 
Cyfrowe Ilość we./Wy. Parametry
DI524 32DI 24 V DC
DC522 16DC konfigurowalne, tranzystorowe 0.5A, szybki licznik
DC523 24DC konfigurowalne, tranzystorowe 0.5A, szybki licznik
DC532 16DI 16DC 16 konfigurowalnych, tranzystorowych 0.5A, szybki licznik
DX522 8DI 8DO Przekaźnikowe
DX531 8DI 4DO Przekaźnikowe                   
 
DO524 32DO Tranzystorowe 0.5A
DO526 8DO Tranzystorowe 2A
 
Analogowe Ilość we./Wy. Parametry
AI523 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523 16AO
AI531 8AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Termopary
 
Specjalne Ilość we./Wy. Parametry
DA501 16DI 8DC 4AI 2AO 8 konfigurowalnych, tranzystorowych, szybki licznik
CD522 2DI 8DC 8 konfigurowalnych, tranzystorowych, szybki licznik, PWM
DC541 8DC 8 konfigurowalnych, tranzystorowych, szybkie liczniki

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Loading documents
Select region / language