Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

VSN800 Weather Station

Övervakar väderförhållandena på platsen och solcellspanelens temperatur i realtid, och skickar mätvärdena till datacentralen.

Strålnings- och temperaturdata för platsen behövs för att beräkna förväntad prestanda och förhållandet mellan verklig och förväntad prestanda.

Det metrologiska mätsystemet Weather Station består av en metrologisk modul (MM) samt en strömfördelnings- och kommunikationsmodul (PDCM).

Väderstationen levereras redo för installation och användning. Det räcker att installatören mekaniskt monterar modulerna på en mast som användaren tillhandahåller, ansluter AC-strömmen till PDCM och inleder en automatisk systemkonfigurationsprocess. Inga särskilda verktyg, program eller kalibrering på plats behövs.

Översikt

  • Två modeller erbjuds för grundläggande och avancerade givaruppsättningar
  • VSN800-12 innehåller en grundgivarsats: omgivningstemperatur, solens strålning och temperaturen på modulens baksida
  • VSN800-14 innehåller ytterligare avancerade givare: lutning för enhetens bestrålning samt vindriktning och vindhastighet
  • Givare, datainsamlingsenhet och RS-485-kommunikation i en enda enhet

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents