Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Plant Portfolio Manager

Ger interaktiv åtkomst i realtid till viktiga värden för prestanda och drift.

Plant Portfolio Manager är nästa generation inom övervakning och hantering av solcellsanläggningar. Det är en molnbaserad lösning som finns tillgänglig via ett webbläsargränssnitt för solcellsanläggningens data. Lösningen ger interaktiv åtkomst i realtid till viktiga värden för prestanda och drift, vilket hjälper anläggningens ledning att optimera sina beslut och skynda på anpassningen till verksamhetsmålen. Plant Portfolio Manager har många vyer för hantering av prestanda och resurser vid hela anläggningen via rapporter, diagnostik, analyser och till och med varningar vid särskilda händelser.

Tyvärr är dessa indikatorer och värden ofta spridda över olika system, vilket gör det svårt att få överblick på ledningsnivå över anläggningens övergripande prestanda.

Plant Portfolio Manager ger interaktiv åtkomst i realtid till viktiga värden för prestanda och drift som hjälper anläggningscheferna att optimera sina beslut och skynda på anpassningen till verksamhetsmålen.

Plant Portfolio Manager ger anläggningsledningen förbättrade funktioner för professionell hantering av anläggningarna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Film

Loading documents