Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

PVSize

Kostnadsfritt och enkelt verktyg för systemdimensionering och prestandaprognoser för solcellssystem som använder ABB:s solväxelriktare.

Verktyget används för att hitta rätt kombination av solcellsenheter och växelriktare.

PVSize 2-programverktyget har ett helt nytt användargränssnitt som ger tips och information som hjälper designern att jämföra olika systemutformningar och deras effekt på solcellsystemets prestanda. Dessutom innehåller det här nya verktyget prognosfunktioner för systemprestanda och en inbyggd databas för väderanläggningar.

Databasen innehåller en komplett uppsättning av ABB:s solväxelriktare, cirka 6 500 solcellsmoduler, ABB-transformatorer lämpliga för centrala växelriktare samt ungefär 400 väderdataanläggningar jorden runt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents