Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

ABB String Sizing Tool

ABB String Sizing Tool är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som gör det möjligt för designers att fastställa den optimala strängstorleken för en specifik kombination av solcellsmoduler och ABB-solväxelriktare.

Verktyget kräver att användarna anger platsen för anläggningen som ska designas, lägsta och högsta temperatur samt solcellspaneler och ABB-växelriktare som används. När kriterierna har valts ut beräknar verktyget alla tillgängliga strängkonfigurationer, vilket ger designern möjlighet att välja den lämpligaste utformningen för solcellsinstallationen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents