Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

PVS-50/60-TL

PVS-50/60-TL är ABB:s molnanslutna trefassträngslösning som möjliggör kostnadseffektiva stora decentraliserade solcellssystem för både kommersiella tillämpningar och storskalig elproduktion.

Kompakt konstruktion

Kraftmodulen och kabelboxen är innesluten i ett enda kompakt chassi vilket gör att installationen går snabbare till lägre kostnad.

Enkel installation

Den horisontella och vertikala monteringsmöjligheten ger flexibilitet för både tak -och markbaserad installation.

Avancerade molnanslutna funktioner

Trådlös åtkomst från vilken mobil enhet som helst gör konfigurationen av växelriktaren och anläggningen enklare och snabbare.

Översikt

  • Enkel åtkomst till kabelboxen tack vare gångjärns- och kamspärrar placerade på kapslingen
  • Kraftmodul och kabelbox i ett kompakt chassi
  • Wi-Fi-gränssnitt för idrifttagning och konfiguration
  • Fjärrövervakning och firmwareuppgradering via ABB Cloud-plattformen (integrerad  loggfri)
  • Förbättrad drifthöjd. Kan arbeta på upp till 4 000 meters höjd
  • Inbyggd dynamisk algoritm för styrning av inmatning

Mer information

Produkter och dokumentation