Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fem frågor till Vattenfall

Den 10 juni enades regeringen och oppositionen om framtiden för Sveriges långsiktiga energipolitik. Torbjörn Wahlborg på Vattenfall ger sin syn på energifrågan i Sverige. 


Energiuppgörelsen innebär bland annat att effektskatten på kärnkraft försvinner och fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar sänks samtidigt som stödet till förnybar energi förlängs. 

Vad innebär energiuppgörelsen för Vattenfall?

- Den är oerhört viktig för oss ekonomiskt och innebär att vi nu kan göra de investeringar som vi behöver. Som att förstärka säkerheten i våra kärnkraftsreaktorer och satsa ytterligare på våra vattenkraftanläggningar.  

Och för energimarknaden i Sverige?

  - Energiuppgörelsen har räddat energimarknaden i Sverige. Nu kan vi se fram emot 30 stabila år där vi inte behöver bekymra oss för leveranssäkerheten. Motsatsen hade varit en situation där vi redan efter år 2020 skulle haft en ansträngd energibalans utan kärnkraften som stöd och kanske få strömavbrott i stora delar av landet under perioder.

Vad kommer det att innebära för konsumenterna?

- Det är positivt även för konsumenterna. Vi tar för givet att det ska finnas el i vägguttaget men utan överenskommelsen hade det kanske inte varit så efter 2020.

Vilka energislag vill Vattenfall satsa på för framtiden?

- Främst kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och kraftvärme. Vi tror på en stabil elkonsumtion de kommande 10-20 åren och vi har idag tillräckligt med produktion. Att bygga mer vore resursslöseri. Vi stödjer övergången till ett förnybart elsystem men att nu subventionera in förnybar elproduktion som inte behövs i systemet är den negativa delen av överenskommelsen. Först runt år 2040 när vi tar våra reaktorer ur drift kommer det att behöva byggas mer förnybart.

Vad önskar du blir nästa steg i energifrågan?

- Jag vill se en riktig satsning på att minska koldioxidutsläppen. I Sverige är det främst transportsektorn som står för utsläppen och att elektrifiera fordonsflottan är en viktig fråga både för Vattenfall och ABB.  
Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation på Vattenfall
Foto: Elisabeth Redlig