Müşteri Gizlilik Bildirimi

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumlu?

Bu Müşteri Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), ABB Ltd. İsviçre’yi temsil eden ABB Şirketler Grubu ve doğrudan veya dolaylı olarak ABB Ltd. İsviçre'nin oy haklarının çoğunluğunu elinde tuttuğu veya kontrol ettiği veya hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu her kuruluş için geçerlidir. Sizinle iletişime geçen veya size çeşitli hizmetler sunan ABB şirketi (metinde “ABB” veya “biz” şeklinde anılıyor), kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu Bildirim uyarınca verilerin nasıl kullanıldığını kontrol eder.

ABB'nin diğer bağlı şirketleri de kişisel verilerinizi veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatı ile edinebilir, işleyebilir ancak bu Bildirim onlar için de aynı şekilde geçerlidir.

2. Topladığımız ve kullandığımız bilgilerin türü

Müşterilerimizle olan anlaşmalar ile bağlantılı olarak sizi ilgilendiren kişisel verileri topluyor ve kullanıyoruz. Aşağıdaki kategorilere dahil olan kişisel verileri toplayabiliriz:

 • Bizimle paylaştığınız iş iletişim bilgileri:isim, unvan, iş unvanı, e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası
 • İş ilişkilerimizin seyri boyunca bize sağladığınız ek bilgiler, örneğin:ABB ürünlerine olan ilgileriniz, pazarlama tercihleri, etkinliklerde, webinar’larda, fuarlarda sağladığınız kayıt bilgileri, sözleşme veya sipariş verileri, faturalar, ödemeler, iş ortağı geçmişi, pazarlama faaliyetleri gibi sözleşmeden doğan ve sözleşme öncesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında veriler, yazışma verileri, teklifler, ihaleler, sözleşme ve sipariş verileri, faturalar, ödemeler, sigorta verileri, soru/sorgu/şikayet/siparişlerle ilgili kayıtlar, çalışan numaraları, pasaport numaraları, doğum tarihleri, seyahat vizesi bilgileri, mülakat değerlendirme/geri bildirimleri, eğitim kayıtları, cinsiyet bilgileri, müşteri/tüketici kimliği, ürün kullanım verileri, tercihler.
 • Elektronik tanımlama verileri ve iletişim sistemleri, bilişim teknolojisi uygulamaları ve web sitesi tarayıcıları tarafından toplanan bilgiler: IP adresi, site ziyaretinizin kaynağı, web sayfası görüntülenmeleri ve bir web sitesinde veya belirli bir sayfada geçirdiğiniz zaman, tıkladığınız bağlantılar, paylaştığınız yorumlar, açılan e-mailler, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi ve saati, cihaz tanımlayıcılar (mobil cihaz kimliği, PC kimliği vb.), çerezler, dijital takma adlar/imzalar, kayıt ve giriş bilgileri, izleme/analitik verileri.

Aşağıda belirtilen kişisel veri türleri yalnızca ve yalnızca ikamet ettiğiniz ülkedeki mevcut bulunan yerel yasalara uygun olarak toplanıp işlenebilir.

 • Cezai hüküm ve suç ile ilgili veriler sabıka kaydı sorgulaması ve Know Your Customer (“KYC”) ve Anti Money Laundering (“AML”) yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde sabıka geçmişi ve yaptırım listesi bilgileri gibi.
 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, herkese açık kaynaklardan edinilen veya diğer üçüncü taraflarca (ör. bir kredi kuruluşu) meşru biçimde iletilen veriler: ticaret sicili verileri, birlik kaydı verileri, kredibilite verileri.

3. Kişisel verilerinizi ne sebeple kullanıyoruz

Yukarıda belirtildiği gibi kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz:

 • siparişlerinizin işleme konulması ve tamamlanması, siparişlerin teslim edilmesi ve kendinizin veya şirketinizin vermiş olduğu siparişin durumu hakkında bilgi alabilmeniz
 • ürün ve hizmetlerimizin sağlanması ve yönetilmesi;
 • fiyat kotasyonunun işlenmesi ve müşteri ve ürün desteğinin sağlanması ve taleplerin ve soruların işlenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması da dahil olmak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, sözleşme geçerlilik sürelerinin yönetilmesi ve ileride iletişim kurulması için potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin toplanması;
 • müşteri memnuniyeti anketlerinin yürütülmesi ve bunlara olanak sağlanması, pazarlama kampanyaları, pazar analizleri, çekilişler, yarışmalar ya da promosyon amaçlı diğer faaliyetler veya etkinlikler;
 • pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi (müşteri adaylarının oluşturulması, pazarlama fırsatlarının takip edilmesi, pazar araştırması yapılması, reklam ve pazarlama kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve yönetilmesi ve markamızın yönetilmesi ve yeni iş projeleri hakkında iletişime geçilmesi);
 • (uyarılar, promosyon amaçlı materyaller, haber bültenleri vs.) ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak pazarlama yazışmalarının posta, telefon, metin mesajı, e-mail ve diğer dijital yollarla size gönderilmesi;
 • sizi ilgilendiren pazarlama tekliflerini ve bilgileri sunmak için kişisel verilerinizin analiz edilmesi, iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunması.
 • müşteri eğitimlerinin ve kurslarının düzenlenmesi
 • bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yoluyla pazar istihbaratının sağlanması ve hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi dahil olmak üzere pazar araştırması, trend analizi, finansal analiz, müşteri pazarının bölümlendirilmesi ve ABB ile yaşanan müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve daha iyi ve daha kişisel içeriklerin sağlanması amacıyla müşteri profillerinin çıkarılması;
 • İş Ortaklarımızla ürünler, hizmetler ve ABB projeleri veya İş Ortakları hakkında iletişime geçilmesi, örneğin soru ve taleplerini yanıtlayarak;
 • seyahat düzenlemeleri, bilet ve iş akışı yönetimi, filo yönetimi;
 • yeniden yapılanma, faaliyetlerin iktisabı ve satışı, işletme birimleri ve şirketler;
 • süreç kalitesi yönetimi ve sigorta yönetimi;
 • denetlemelerin gerçekleştirilmesi, değerlendirmeler ve yetkililere karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu kontroller;
 • idare, gerekli özenin gösterilmesi ve Anti Money Laundering (“AML”) yükümlülükleri, gümrük ve global ticaret kurallarına uyulması ve yaptırım uygulanan taraflar listesinin sorgulanması, suçun ve sahteciliğin önlenmesi, tespit edilmesi gibi konular da dahil olmak üzere risklere ve mevzuata uyulması;
 • ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, şebekelerin, bilgisayarların ve bilgilerin korunup muhafaza edilmesi, güvenlik tehditlerinin ve sahteciliğin ve diğer suç niteliği taşıyan veya art niyetli faaliyetlerin önlenmesi ve tespit edilmesi; ve
 • veri yedekleme, uygulama yönetimi için bilgi sistemlerinin desteklenmesi ve hizmet faaliyetleri, son kullanıcı desteği, test çalışmaları, bakım, güvenlik (vaka tepkisi, risk, zafiyet, güvenlik açığı tepkisi), kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi, yazılım lisanlarının atanması ve yönetilmesi, güvenlik ve performansın test edilmesi ve işletme sürekliliği, sistemlere erişimin ve indirmelerin izlenmesi de dahil olmak üzere altyapı yönetimini de kapsayan IT kaynaklarının yönetilmesi

İletişim bilgilerinizin güncel olduğunu teyit etmek, size kişiye özel pazarlama yazışmaları ve reklamlar sağlamak ve size kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek üzere, bu bildirimde açıklandığı şekilde edindiğimiz, ABB web sayfasının görüntülenme sayısı, açılan e-mailler, webinar kayıtlarınız ve ABB ile en yakın zamanlı etkileşiminiz ve faaliyetleriniz gibi verilere dayanarak bir profil oluşturmak için otomatik yöntemler kullanacağız. Profil oluşturmak için kullanılan otomatik yöntemler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz. www.abb.com/privacy adresinden bir veri sahibi talebinde bulunarak profil çıkarma faaliyetlerine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Yalnızca yukarıda belirttiğiniz amaçlarla ihtiyaç duyduğumuz kişisel verileri topluyoruz. İstatistiksel amaçlar dahilinde, hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için ve Bilişim Teknolojileri (IT) sistemlerimizin test edilmesi amacıyla olabildiğince makul bir seviyede anonimleştirilmiş veri kullanıyoruz. Bu, bu verilerin artık sizi doğrudan (ya da dolaylı olarak) tanımlayamayacağı veya bireysel olarak işaret edemeyeceği anlamına gelir.

4. Sizden istediğimiz bilgileri sağlamazsanız veya bilgilerinizin işlenmesini sonlandırmamızı isterseniz ne olur?

Konu sizinle olan iş ilişkimizle alakalı faaliyetlerin işlenmesini ilgilendiriyorsa ABB, sizinle veya şirketinizle gerektiği şekilde bir iş ilişkisi kuramayacak, yürütemeyecek veya bu ilişkiyi feshedemeyecek ve bu belirli kişisel veriler olmadan yukarıda belirtilen amaçları genel olarak yerine getiremeyecek. Sizi kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak zorunda bırakamayız, ancak lütfen bu durumun, sizinle veya şirketinizle bir sözleşme imzalamak için gerekli sözleşme öncesi önlemleri alamamamız veya istediğiniz seviyede bir iş ilişkisi kuramamamız ve sürdüremememiz gibi iş ilişkilerimizi olumsuz bir biçimde etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini dikkate alın.

5. Dayandığımız yasal dayanak

Kişisel verilerinizi ilgili hallerde aşağıdaki yasal dayanaklardan birine dayanarak bu bildirimde belirtilen amaçlarla kullanıyoruz:

 • Kişisel verilerinizi sizinle veya şirketinizle yapılan sözleşmelerden ileri gelen sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ya da almamız talep edilen sözleşme öncesi tedbirlerin parçası olarak işleyebiliriz;
 • Geçerli kanunlar uyarınca gerektiği takdirde, örneğin, sizinle veya şirketinizle mevcut bir iş ilişkimiz olmadığı durumlarda kişisel verilerinizi aramızda size özel hale getirdiğimiz pazarlama yazışmalarının paylaşılması, size kişiselleştirilmiş mesajların gönderilmesi ve iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunması gibi nedenler de dahil olmak üzere pazarlama amaçlarıyla işlediğimizde bu gizlilik bildiriminde açıklanan faaliyetler için onayınızı isteyeceğiz; veya
 • Sizin kendi gizliliğinize dair menfaatlerinizle çelişmediği müddetçe, sizinle veya şirketinizle olan iş ilişkimiz kapsamında kişisel verilerinizi işlemek üzere meşru menfaatlerimize dayanacağız. Bu menfaatler şunları içerebilir:
  • kişisel verilerin bu amaçla toplanması ve kullanılması işletmemizin yönetilmesi ve ilerletilmesidir.
  • ürün ve hizmet tedarik edilmesi, anlaşmaların ve müşterilerle sipariş yönetiminin uygulanması, satın almaların işleme koyulması ve yerine getirilmesi, kalite yönetiminin işleme konulması ve ürünlerin veya hizmetlerin iyileştirilmesi, analizler ve pazar istihbaratı, satış süreçlerimizde temerrüde düşme riskinin azaltılması, mahkeme dışı prosedürler yoluyla borç ödenmesi gibi yasal iddiaların karşılanması ve faaliyetlerin, işletme bölümlerinin ve şirketlerin yeniden yapılandırılması, iktisabı ve satışı da dahil olmak üzere en kapsamlı haliyle işletmemizin yürütülmesi, yönetimi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi;
  • Sizinle özel olarak tasarlanmış pazarlama yazışmalarının paylaşılması, size kişiselleştirilmiş mesajlar gönderilmesi ve iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunması gibi konular da dahil olmak üzere mevcut müşterilerimizi hedefleyen doğrudan pazarlama amaçları;
  • Yasal, yönetmeliklerce düzenlenen standartların ve ABB’nin şirket içi gerekliliklerinin ve politikalarının takip edilmesi, soruşturulması ve bunlara uyulmasının sağlanması;
  • şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanması için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde ve orantılı olarak sahtecilik ve suç teşkil eden faaliyetlere, ABB mülklerinin, ürün ve hizmetlerinin, kötüye kullanımına yönelik soruşturmalar yoluyla bu tür faaliyetlerin önlenmesi; ve
  • Gerekli olduğu ölçüde, örneğin merkezi hizmetler sağlamak üzere, kişisel verilerin dahili idari amaçlar doğrultusunda ABB grubu içerisinde iletilmesi.

Kişisel verilerinizi bu menfaatler çerçevesinde neden işleyebileceğimize dair değerlendirmemizin bir kopyasını almak için www.abb.com/privacy adresinden talepte bulunabilirsiniz.

 • Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi yasal yükümlülükler ve nizami gereklilikleri esas alarak işliyoruz, örneğin vergi veya bildirimde bulunma yükümlülükleri, yetkililerle iş birliğinde bulunma yükümlülüğü, kanıt bulma amacı doğrultusunda gerekli olabilecek resmi veya adli önlemler kapsamında kişisel verilerin yasal olarak saklanma süreleri veya ifşa edilmesi, hukuki iddiaların kovuşturulması ve yerine getirilmesi gibi.

Cezai hükümler ve suç teşkil eden eylemler hakkında kişisel veriler söz konusu olduğunda, bu tür verileri yalnızca mevcut (yerel) kanunun izin vermesi halinde işleyeceğiz.

6. Kişisel verilerinizi paylaştığımız taraflar (AB ve AEA bünyesinde veya dışında bulunan ya da sizin verilerinizi kontrol eden ABB şirketinin mevcut bulunduğu ülkenin dışındaki taraflar)

Kişisel verilerinizi gerekli diğer ABB iştirakleri veya üçüncü taraflar ile yalnızca aşağıdaki tabloda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi, aktarılması ya da Avrupa Birliği (“AB”) veya Avrupa Ekonomik Alanının (“AEA”) dışında kalan bir yerden ya da sizin verilerinizi kontrol eden ABB şirketinin mevcut bulunduğu ülkenin dışarısında erişebilir hale gelmesi maksadıyla bir iştirakimizle veya üçüncü bir tarafla paylaştığımızda, verilerinizi koruyabilmek için her daim yeterli olacak şekilde önlemler alıyoruz. Bu önlemlere, Avrupa Komisyonu’nun verdiği uygunluk kararı veya Standart Sözleşme Hükümleri örnek gösterilebilir. Kişisel verilerinizi korumak için, verilerin AB ile AEA’nın ve verilerinizi kontrol eden ABB şirketinin mevcut bulunduğu ülkenin dışına aktarılması konusunda ek önlemler aldık. Uygulanan önlemlere göz atmak isterseniz lütfen www.abb.com/privacy adresi üzerinden bir istek gönderin.

Alıcı adı veya – AB dışı ülkeler için – alıcı kategorisi

Alıcının konumu

Amaç

ABB iştirakleri ve bağlı şirketleri

Bkz. ABB bağlı şirketler listesi

Bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

ABB iş ortakları, distribütörleri ve acenteleri

AB/AEA ve AB/AEA dışı (global)

Bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

IT hizmetleri, pazarlama ajansları, bağımsız temsilciler, ödeme işlemcileri, puanlama ve değerlendirme hizmetleri; muhasebeciler, denetçiler, avukatlar, sigortacılar, bankacılar, işe alımcılar, seyahat acenteleri ve diğer danışmanlar gibi mesleki hizmetler ve danışmanlık hizmetleri veya ABB adına çalışan hizmet sağlayıcıları gibi

AB/AEA ve AB/AEA dışı (global)

Bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

İflas yöneticileri veya alacaklılar

AB/AEA ve AB/AEA dışı (global)

Temerrüt ve iflas yönetimi için

ABB işletmelerini veya varlıklarını potansiyel olarak veya fiilen iktisap edenler

AB ve AB Dışı

Söz konusu işlerin veya varlıkların değerlendirilmesi veya şirketlerin dönüştürülmesi/birleştirilmesi için

Mevcut yasalar veya yasal işlemler gereğince ortaya çıkan alıcılar; kanun uygulayıcı makamlar veya devlet makamları vb.

AB ve AB Dışı

Geçerli kanun veya resmi makamların meşru bir talebi ya da geçerli bir yasal gereksinim uyarınca gereken hallerde

7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre boyunca saklıyoruz?

Mevzuat gereği ABB belirli kişisel verileri belirtilen asgari süre boyunca saklamak zorunda. Kişisel verilerinizi yalnızca bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar için gerektiği sürece ya da artık ABB pazarlama materyallerini almak istemediğinizi bize bildirene kadar saklıyoruz. Genel olarak, müşteriler ile ilgili kişisel veriler aramızdaki sözleşme ilişkisi sürerken ve asgari bir süre boyunca (genelde sözleşmenin feshinin ardından 5 ile 10 yıl arasında) veya yerel kanun ve yönetmelikten kaynaklanan bir zorunluluk varsa daha uzun bir süre için saklanıyor. Bu bildirimde bahsedilen otomatik yöntemlerle oluşturulan profiller 24 aya kadar saklanabiliyor.

Aynı zamanda, mevcut veri koruma yasaları, kişisel verileri işlediğimiz amaç doğrultusunda gerektiğinden daha uzun bir süre boyunca tanımlanabilir bir biçimde saklamamızı önlüyor. Belirlediğimiz IT uygulamaları ve politikaları sayesinde kişisel verilerinizin saklanması gerekmediği anda silinmesini sağlıyoruz.

8. Veri gizliliği haklarınız

Bulunduğunuz ve kişisel verilerinizin işlendiği yetki alanına bağlı olarak, aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

Veri gizliliği hakları

Ne anlama gelir?

Verilerinize erişme hakkınız

Sizden aldığımız kişisel verilerin genel bir özetini veya kopyasını ABB'den rica etme hakkına sahipsiniz.

Verilerinizi düzelttirme hakkınız

Sizin hakkınızda sakladığımız yanlış veya eksik kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Verilerinizi sildirme hakkınız

Mevcut yasaların verilerin silinmesini mecbur veya işlenmesini yasadışı kıldığı durumlarda, kişisel verilerinizin artık gerekli olmadığında silinmesini isteyebilirsiniz.

Veri işlemeyi kısıtlama hakkı

Belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı

Kendi kullanımınız için kişisel verilerinizi yapılandırılmış, bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta alma ya da üçüncü bir tarafla paylaşmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri işlemeye itiraz etme hakkı

İstediğiniz zaman özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle meşru bir menfaate dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Verilen onayı geri alma hakkı

ABB, kişisel verileri işlemek için onayınızı talep etmiş olsa dahi onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayın geri çekilmesi, onay geri çekilmeden önceki mevcut onayı esas alan işlemlerin yasalara uygunluğunu etkilemeyecektir.

Lütfen yukarıda bildirilen hakların her zaman mutlak olmadığını ve taleplerinizin her zaman tam olarak karşılanamayacağını unutmayın. Örneğin, bazen yasal olarak belirli kişisel verileri saklamakla yükümlü olduğumuz için ya da sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi silemez veya verilerin işlenmesini sınırlayamayız.

Veri gizliliği haklarınızın uygulamasını www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kullanma talebinde bulunabilirsiniz.

9. İletişim ve daha fazla bilgi

Kişisel verilerinize erişmek, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz ya da ABB’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair herhangi bir sorunuz veya kaygınız varsa lütfen privacy@abb.com adresi üzerinden Grup Veri Koruma Yetkilimiz ile temasa geçin ya da şikayetinizi www.abb.com/privacy adresinden bildirin.

Verdiğimiz yanıttan memnun kalmazsanız ya da verilerinizi yasa dışı bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız ikamet ettiğiniz ülkedeki Veri Gizliliği Kurumuna şikayetinizi iletebilir, veri gizliliği yasalarında bir ihlalin gerçekleşmiş olabileceğini düşündüğünüz durumlarda çözüm sağlaması için mahkemeye başvurabilirsiniz.

10. Bu belgedeki güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi gerekli geliştirmelerin bir sonucu olarak zaman zaman güncellenebilir. Bu tür değişiklikler olması halinde, yapılan değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi bu değişiklikler hakkında bilgilendirmek için gerekli önlemleri alacağız. Geçerli yasalar uyarınca gerekmesi halinde güncel uygulamalarımızı açıklayarak önemli Gizlilik Bildirimi değişiklikleri için sizden izin isteyeceğiz.

Bu Gizlilik Bildiriminin ne zaman güncellendiğini görmek için lütfen “yayın tarihini” kontrol edin.

Yayın tarihini: 01.03.2021