Backup & Recovery Management

Robusta backup-rutiner samt lösningar för att effektivisera systemåterställning, skydda din investering och säkerställa kontinuitet.

I händelse av ett systemfel eller virusangrepp i styrsystemet är det av yttersta vikt att du har rutiner och system för systembackup på plats. Då kan du göra en systemåterställning utan att tappa värdefull data eller förlora investering i applikationsarbete. Den kan dessutom utföras effektivt med minimal påverkan på produktionen.

ABB:s experter kan hjälpa dig etablera robusta backup-rutiner, principer för lagring av backup samt implementera backupsystem för att säkerställa att ett återställningsscenario kan utföras säkert och effektivt och få driften tillbaka till ett fungerande tillstånd så snart som möjligt.

Fördelar

  • Minimerar stillestånd och säkrar din investering i händelse av systemfel eller angrepp.
  • Säkerställer att rutiner för systembackup och lagring är robusta.
  • Föreslår och implementerar lösningar för kontinuitet gällande systembackup.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar