Cyber Security Benchmark

En automatiserad diagnostik för att enkelt jämföra status avseende IT-säkerhet i styrsystem.

Cyber Security Benchmark är en automatiserad diagnostik av styrsystemets IT-säkerhet via ett säkert och kraftfullt datainsamlingsverktyg som körs utan att påverka systemet eller anläggningen. Resultatet av denna Benchmark presenteras i en färgkodad och överskådligt rapport som publiceras på din webbportal My Control System för säker lagring.

Tjänsten levereras av en utbildad ABB-ingenjör och ger dig möjlighet att enkelt jämföra status avseende IT-säkerhet i dina styrsystem.

Fördelar 

  • Ett enkelt första steg i att utvärdera din IT-säkerhet. 
  • Ett snabbt sätt att jämföra säkerhetsstatus mellan dina styrsystem.
  • Ger dig information inför en eventuell mer ingående diagnostik av IT-säkerheten tillsammans med förslag på åtgärder – Cyber Security Fingerprint.

Vad innehåller tjänsten?

  • Automatisk, icke-störande och säker datainsamling via ABB:s egenutvecklade verktyg.
  • Proaktiv analys av förbestämda kontrollpunkter (KPI) för att upptäcka eventuella brister i IT-säkerheten.
  • Webbaserad "stoppljus" rapport som ger en lättläst översikt över säkerhetsstatus, tillgänglig på My Control System omedelbart efter datainsamling.

Välj tjänst avseende ABB-systemets grundläggande säkerhet efter behov


Cyber Security Benchmark Cyber Security Fingerprint Cyber Security Monitoring Service (ServicePort)
Antal KPI (Key Performance Indicators) 26 26 26
Överskådlig bild av IT-säkerheten i systemet ✓✓ ✓✓
Automatiserad datainsamling och analys via ABB:s specialiserade verktyg


Analys av säkerhetsdata via ABB:s experter -
Schemalagd och automatisk datainsamling och analys (ServicePort) - -
Detaljerad rapport med ABB:s rekommendationer -

Personlig genomgång av resultat -

Återkommande systemrapporter som del av ett serviceavtal -
$
Säker remoteuppkoppling för fjärrsupport via ABB:s experter (RAP) - -
Lokalt analysverktyg och beslutstöd (ServicePort) - -
Presentation av historiskt data och förändringar (ServicePort) - -
E-mail notifiering om KPI överskrider definierade tröskelvärden (ServicePort) - -
Utbildning i ABB:s verktyg - -
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓ ✓   Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst
$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
-        Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language