Cyber Security Fingerprint

En omfattande diagnostik avseende IT-säkerhet skräddarsydd för ditt ABB-system - med stöd och rekommendationer från ABB:s specialister.

För att kontrollera din IT-säkerhetsstrategi avseende styrsystem rekommenderar ABB en analys av nuvarande status och utvärdering om tillräcklig säkerhet finns på plats och upprätthålls.

Cyber Security Fingerprint är en fördjupad diagnostik avseende IT-säkerhet skräddarsydd för System 800xA som identifierar styrkor och svagheter i styrsystemets skydd mot till exempel skadlig mjukvara, hanteringsmisstag eller intrångsförsök. Tjänsten utvärderar även ert behov av IT-säkra rutiner, arbetssätt och systemunderhåll.

Resultatet i form av en systemrapport med status och rekommendationer ger dig information för förbättra skyddet och för att utveckla en hållbar säkerhetsstrategi för dina styrsystem.

För att kontrollera att säkerheten upprätthålls kan tjänsten utföras återkommande som en del av ett serviceavtal eller kompletteras med Cyber Security Monitoring Service för kontinuerlig övervakning av IT-säkerheten.

Fördelar

 • Ökad kunskap om aktuell säkerhetsstatus i ditt ABB-system 
 • En kostnadseffektiv och pricksäker plan för hur ni bör förbättra IT-säkerheten samt utveckla såväl ert IT-säkerhetsarbete som er säkerhetsstrategi avseende styrsystem.
 • Ett effektivt sätt att arbeta med ett tydligt beslutsunderlag som hjälper dig att prioritera dina insatser.
 • En kunnig samarbetspartner och ett stöd i det fortsatta IT-säkerhetsarbetet.

Ett systematiskt arbete i tre steg – för en förbättrad IT-säkerhet

Cyber Security Fingerprint bygger på en trestegsmetod för att på djupet diagnostisera, analysera och skapa ett hållbart skydd för styrsystemen:
 1. Först genomförs tjänsten Cyber Security Fingerprint. Detta är skräddarsydd diagnostik av IT-säkerheten i 800xA där ABB:s ingenjör med hjälp av säkra verktyg samlar in data från noderna i systemet, gör en undersökning på plats och intervjuar nyckelpersoner i din organisation. Resultat analyseras och jämförs mot best practise, ABB:s rekommendationer samt relevanta standarder avseende IT-säkerhet. Vid en genomgång presenteras status och utvädring för dig i form av en omfattande rapport av styrsystems säkerhetsstatus, en lättöverskådlig riskprofil och rekommendationer för vad som bör göras för att uppnå ett säkrare system. Tillsammans med dig och dina kollegor går vi igenom resultatet och rekommenderade åtgärder.

 2. Det andra steget är helt eller delvis genomförandet av de åtgärder som identifierats och efter den plan vi tillsammans utformat. Säkerhetsinställningar, riktlinjer och rutiner förstärks för att uppnå ett väl fungerande skydd genom alla nivåer av säkerhet. Här kan ABB bistå med support, tjänster eller tillhandahålla tekniska lösningar.

 3. När prioriterade och utvalda åtgärder är genomförda behöver man övervaka så att säkerheten bibehålls och att genomförda insatser ger avsett resultat. Genom att teckna Cyber Security Fingerprint som en del i ett serviceavtal kan du säkerställa att IT-säkerheten upprätthålls och att avvikelser detekteras.

Vad omfattar vår utvärdering av systemets IT-säkerhet?

Efter en intervju med berörd personal utvärderar vi och skapar KPI (Key Performance Indicators) för:
 • Procedures and Protocols
  • Personnel
  • Access Control
  • Administration
  • Maintenance
  • Compliance
  • Physical Security

Genom effektiv och skräddarsydd insamling och analys av data utvärderar vi och skapar KPI för:
 • Group Security Policies
  • Passwords
  • User Accounts
  • Security Event Audits
  • Recovery Console
  • Interactive Logon
  • System and Devices
  • Network Access
  • Network Security
  • System Cryptography
  • Policy Enforcement

   

 • Computer Settings
  • Operating System
  • Services 
  • Firewall
  • Shares
  • MS Security Updates
  • Antivirus
  • Active Ports
  • Startup Items 
  • Installed Applications

Välj tjänst avseende ABB-systemets grundläggande säkerhet efter behov


Cyber Security Benchmark Cyber Security Fingerprint Cyber Security Monitoring Service (ServicePort)
Antal KPI (Key Performance Indicators) 26 26 26
Överskådlig bild av IT-säkerheten i systemet ✓✓ ✓✓
Automatiserad datainsamling och analys via ABB:s specialiserade verktyg


Analys av säkerhetsdata via ABB:s experter -
Schemalagd och automatisk datainsamling och analys (ServicePort) - -
Detaljerad rapport med ABB:s rekommendationer -

Personlig genomgång av resultat -

Återkommande systemrapporter som del av ett serviceavtal -
$
Säker remoteuppkoppling för fjärrsupport via ABB:s experter (RAP) - -
Lokalt analysverktyg och beslutstöd (ServicePort) - -
Presentation av historiskt data och förändringar (ServicePort) - -
E-mail notifiering om KPI överskrider definierade tröskelvärden (ServicePort) - -
Utbildning i ABB:s verktyg - -
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓ ✓   Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst
$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
-        Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Så skyddar du ditt styrsystem mot attacker!

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan eller maila oss direkt på SE-AutomationSecurity@abb.com.

Intresseanmälan via formulär

 

Läs mer om

Intressant läsning

Loading documents
Select region / language