Network Security Management

Etablera en robust nätdesign och segmentering för att skydda mot och begränsa eventuella angrepp och intrång.

Nätverkssegmentering rekommenderas generellt vad gäller säkerhetsarkitektur i IT-system, så även för industriell IT. Segmenterade nätverk stödjer också tillämpning av principen om minsta möjliga privilegium avseende nätverkskommunikation. Detta eftersom det är viktigt att begränsa potentiella incidenter till ett definierat delsystem eller zon i nätverket och på så vis förhindra att angrepp eller intrång påverkar hela systemet eller sprids till andra system.

Denna tjänst levereras av ABB:s experter inom industriell IT-säkerhet och baseras på relevanta krav samt standarder såsom ISA/IEC 62443. Med denna tjänst hjälper ABB dig att implementera en robust nätverksdesign samt system- och säkerhetsarkitektur, inklusive brandväggar och gränssnitt, samt att minska styrsystems sårbarhet vid eventuella angrepp och intrång.

Fördelar

  • Hjälper dig förhindra att eventuella incidenter och angrepp sprids utan begränsas till en del av nätverket.
  • Ger stöd i att implementera en robust nätdesign och säkerhetsarkitektur

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar