Security Patch Management

Rekommendationer och lösningar för styrsystem avseende säkerhetsuppdateringar för mjukvaror från tredje part.

Intresset för att analysera mjukvaror för att upptäcka sårbarheter är ofta stort, både med goda och onda avsikter. Vi ser också att angripare och skadliga mjukvaror ofta utnyttjar redan kända sårbarheter, där en säkerhetsuppdatering för mjukvaran eller operativsystemet redan finns tillgänglig men inte implementerats. Detta gäller inte minst för mjukvaror som används tillsammans med styrsystem, där en stor andel av installerade system och mjukvaror uppdateras alltför sällan. Att implementera de säkerhetsuppdateringar som finns tillgängliga är därför en viktig motåtgärd mot angrepp även för industriella system, men detta behöver ske på ett kontrollerat sätt och med verifierade filer för att inte riskera att produktionen störs eller att systemprestanda försämras.

Men denna tjänst ser ABB:s experter över aktuella krav och föreslår lösningar såsom patchrutiner eller implementering av system som hanterar säkerhetsuppdateringar för mjukvaror från tredje part (Microsoft etc.)

Fördelar

  • Minskar risken för dyrbara och besvärande driftavbrott genom säkra rutiner och smarta lösningar avseende säkerhetsuppdateringar.
  • Ger dig stöd av ABB:s experter inom Industriell IT-säkerhet.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar